Sākums » Projektu apraksti » (sa)DARBĪBA

(sa)DARBĪBA

Sešas vietējās rīcības grupas – Partnerība Daugavkrasts, Pierīgas partnerība, Stopiņu un Salaspils partnerība, Jūras zeme, publisko un privāto partnerattiecību biedrība Zied zeme un Ropažu Garkalnes partnerība ir uzsākušas īstenot projektu “„(sa)DARBĪBA: uzņēmēju sadarbības ekosistēmas stiprināšana”, iesaistot tā realizācijā partnerību teritorijās esošos septiņus novadus.

Projekta mērķis ir tehnoloģiju un resursu gudra izmantošana ražojot un virzot tirgū augstākas pievienotās vērtības produktus, tostarp ilgtspējīgu un inovatīvu risinājumu apzināšana uzņēmējdarbības attīstībā, veicinot bioekonomikas, energoefektivitātes, zaļās mobilitātes principu ieviešanu uzņēmumu ikdienas darbībā, kā arī uzņēmēju sadarbības tīkla veidošanu.

Projektu realizēsim 2023.gada jūlija līdz 2024.gada decembrim. Projektā paredzētās aktivitātes – uzņēmumu izpēte un labās prakses apzināšana, labās prakses izplatīšana, dažādi tīklošanās, informatīvi, izzinoši un sadarbības pasākumi uzņēmējiem: pop up pasākumi, (sa)DARBĪBA un noslēguma pasākums.

Projekts “(sa)DARBĪBA: uzņēmēju sadarbības ekosistēmas stiprināšana”, projekta Nr. 23-00-A019.332-000003, tiek īstenots Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam apakšpasākuma „Starpteritoriālā un starpvalstu sadarbība” ietvaros. Projekta publiskais finansējums EUR 50 000,00.

Top
Mainīt izmēru