Sākums » Projektu apraksti » ExitRiga

ExitRiga

Sešas vietējās rīcības grupas – Pierīgas partnerība, Partnerība Daugavkrasts, Stopiņu un Salaspils partnerība, Gaujas partnerība, publisko un privāto partnerattiecību biedrība Zied zeme un Ropažu Garkalnes partnerība ir uzsākušas īstenot projektu “Apkārt Rīgai – vienots tūrisma piedāvājums”, iesaistot tā realizācijā partnerību teritorijās esošos 14 novadus.

Projekta mērķis ir attīstīt un pilnveidot vienota tūrisma produkta piedāvājumu vietējiem un ārvalstu tūristiem, sadarbojoties vietējām rīcības grupām, un tūrisma pakalpojumu sniedzējiem novados, kas atrodas ap Rīgu. Projekta aktivitātes paredzēts realizēt laika posmā no 2019.gada jūlija līdz 2020.gada decembrim.

Projektā paredzētās aktivitātes – zīmola, mājas lapas, tūrisma kartes izstrāde, mārketinga pasākumi un apmācības tūrisma pakalpojumu sniedzējiem.

Projekts „Apkārt Rīgai – vienots tūrisma piedāvājums”, projekta Nr.19-00-A019.332-000005, tiek īstenots Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam apakšpasākuma „Starpteritoriālā un starpvalstu sadarbība” ietvaros. Projekta publiskais finansējums EUR 49 162,51.

Top
Mainīt izmēru