Sākums » Projektu apraksti » ExitRiga

ExitRiga

Turpinot pirmajā LEADER sadarbības projektā iesākto vienota tūrisma piedāvājuma attīstību zem zīmola Exit Rīga, biedrības “Pierīgas partnerība”, “Partnerība Daugavkrasts”, “Ropažu Garkalnes partnerība”, “Publisko un privāto partnerattiecību biedrība “Zied zeme””, “Stopiņu un Salaspils partnerība”, “Gaujas Partnerība”, “Jūras zeme” ir uzsākušas jau otrā LEADER sadarbības projekta “Pierīgas tūrisma reģiona konkurētspējas paaugstināšana ar ilgtspējīgiem un digitālajiem risinājumiem”, projekta Nr. 23-00-A019.332-000002 realizāciju.

Projekta ietvaros plānots izstrādāt mobilo aplikāciju, izstrādāt EXIT RĪGA digitālās komunikācijas stratēģiju, rīkot sociālo mediju mārketinga aktivitātes, ieviest sociālo mediju mārketinga kampaņu un izstrādāta Pierīgas reģiona atpazīstamāko objektu ilustratīva tūrisma karti un interaktīvo spēli, kurā ir iekļauti ilustratīvās tūrisma kartes elementi. Tāpat, tiks organizēt apmācības, sagatavota informācija sociālajiem tīkliem, kā arī izglītoti tūrisma pakalpojumu sniedzēji, Pierīgas iedzīvotāji un potenciālie viesi par ilgtspēju tūrismā. Projekta ilgtermiņa mērķis un vēlamā ietekme ir nodrošināt līdzsvaru starp teritorijas ekonomisko attīstību un dabas resursu atbildīgu izmantošanu un aizsardzību.

Sešas vietējās rīcības grupas – Pierīgas partnerība, Partnerība Daugavkrasts, Stopiņu un Salaspils partnerība, Gaujas partnerība, publisko un privāto partnerattiecību biedrība Zied zeme un Ropažu Garkalnes partnerība ir uzsākušas īstenot projektu “Apkārt Rīgai – vienots tūrisma piedāvājums”, iesaistot tā realizācijā partnerību teritorijās esošos 14 novadus.

Projekta mērķis ir attīstīt un pilnveidot vienota tūrisma produkta piedāvājumu vietējiem un ārvalstu tūristiem, sadarbojoties vietējām rīcības grupām, un tūrisma pakalpojumu sniedzējiem novados, kas atrodas ap Rīgu. Projekta aktivitātes paredzēts realizēt laika posmā no 2019.gada jūlija līdz 2020.gada decembrim.

Projektā paredzētās aktivitātes – zīmola, mājas lapas, tūrisma kartes izstrāde, mārketinga pasākumi un apmācības tūrisma pakalpojumu sniedzējiem.

Projekts „Apkārt Rīgai – vienots tūrisma piedāvājums”, projekta Nr.19-00-A019.332-000005, tiek īstenots Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam apakšpasākuma „Starpteritoriālā un starpvalstu sadarbība” ietvaros. Projekta publiskais finansējums EUR 49 162,51.

Top
Mainīt izmēru