EQUUS

Projekta “Zirgu izmantošanas iespējas šodien un rīt. EQUUS” partneri ir Ropažu Garkalnes partnerība, Partnerība Daugavkrasts, Stopiņu un Salaspils partnerība, Lauku partnerība Lielupe un partnerība Laukiem un Jūrai, kā arī sadarbības partneri no Gruzijas un Somijas.

Projekta mērķis ir veicināt Latvijas staļļu, zirgkopju, zirgaudzētāju, u.c. iesaistīto nozarē piedāvāto pakalpojumu konkurētspēju, attīstot sadarbības tīklu ar vietējiem un ārzemju zirgkopjiem, veicinot labās prakses pieredzes apmaiņas un pielāgojot tās savā teritorijā. Neatkarīgi vai nozare ir sports, tūrisms, izklaide, veselība, utt.
Plānotās aktivitātes – pieredzes apmaiņas vizītes, semināri un apmācības, speciālistu praktiskas mācības, semināri, treniņi.

Projekts tiek īstenots un finansēts ELFLA Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam apakšpasākuma „Starpteritoriālā un starpvalstu sadarbība” ietvaros. Projekta nr. Nr.18-00-A019.333-000019. Projekts tiks īstenots no 2019.gada 3.janvāra līdz 2020.gada 25.novembrim. Projekta publiskais finansējums ir EUR 85 910,35.

Top
Mainīt izmēru