Sākums » Projektu apraksti » ECO NORTH – jauniešu projekts

ECO NORTH – jauniešu projekts

“Eko Ziemeļos” – projektu uzņēmīgiem jauniešiem un zaļām idejām īsteno biedrība “Ropažu Garkalnes partnerība” sadarbībā ar biedrību “Partnerība Daugavkrasts” un Rīgas rajona lauku attīstības biedrību (RRLAB). Projekta starptautiskie partneri ir vietējās rīcības grupas no trīs dalībvalstīm: Somijas, Polijas un Igaunijas.

Laikā no 2019.gada janvāra līdz 2020.gada septembrim tiks organizēti pieredzes apmaiņas braucieni, semināri un meistarklases, ar mērķi veicināt uzņēmējdarbības prasmju apgūšanu jauniešu vidū, tai skaitā iepazīstinot ar labo praksi – “zaļās” uzņēmējdarbības pieredzi un metodēm partneru teritorijās.

Projekta mērķa grupa: Jaunieši no projekta partneru teritorijām vecumā no 15- 20 gadiem, kuriem ir angļu valodas prasmes, kā arī interese par nepieciešamajām prasmēm, kā nākotnē veidot videi draudzīgu un inovatīvu uzņēmējdarbību.

Projekts tiek īstenots ELFLA Latvijas lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam apakšpasākuma „Starpteritoriālā un starpvalstu sadarbība” ietvaros. Projekta nr. 18-00-A019.333-000018. Publiskais finansējums EUR 75 382,23.

Top
Mainīt izmēru