Sākums » Projektu apraksti » DaugavAbasMalas

DaugavAbasMalas

Mēs esam astoņas vietējās rīcības grupas Daugavas abos krastos (Daugavpils un Ilūkstes novadu partnerība „Kaimiņi”, Biedrība “Lauku partnerība Sēlija”, Aizkraukles rajona partnerība, Biedrība “Partnerība “Daugavkrasts””, “Stopiņu Salaspils Partnerība”, Biedrība “Krāslavas rajona partnerība”, Biedrība “Preiļu rajona partnerība”), kas īsteno sadarbības projektu DaugavAbasMalas.

Mūsu mērķis ir paplašināt ap Daugavu esošo teritoriju ekonomisko potenciālu, rosināt tūrisma aktivitātes, uzņēmējdarbības attīstību un nodarbinātību.

Sadarbībā ar 21 pašvaldību, komersantiem, tūrisma aģentūrām, NVO un citiem stratēģiskajiem partneriem no 2018.gada jūlija līdz nākošā gada maijam organizēsim vairāk kā 30 Daugavas baseina ekonomiskā potenciāla attīstības izpētes pasākumus. Vispirms no 2018.gada 24. jūlija līdz 5.augustam notiek Daugavas ūdenstūrisma maršruta izpētes ekspedīcija. Taps visiem pieejama vienota karte Latvijas lielākās upes ūdenstūrisma ceļam. Pēc tam pašvaldībās notiks astoņas daugaviešu Satikšanās. Kopā veidosim Daugavas darbu un iespēju kalendāru.

Projekts „Daugavas upes baseina ekonomiskā potenciāla attīstība” (DaugavAbasMalas) Nr.18-00-A019.332-000002 tiek īstenots Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.–2020. gadam apakšpasākumā “Starpteritoriālā un starpvalstu sadarbība”.

Top
Mainīt izmēru