Sākums » Projektu apraksti » LEADER projekti

LEADER projekti

LEADER projektu sagatavošana un realizācija 2014.-2020.gada plānošanas periodā notiek saskaņā ar:

Šajā plānošanas periodā saskaņā ar stratēģiju projekti iesniedzami trīs rīcībās, kuras atbalsta uzņēmējdarbības uzsākšanu vai attīstību, publiskās infrastruktūras sakārtošanu un sabiedriskās aktivitātes Partnerības Daugavkrasts teritorijā.

Kopējā finansējuma summa, kas piesaistīta no Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai ir EUR 930 244,89, tai skaitā uzņēmējdarbības attīstībai – EUR 487 061,69, publiskajai infrastruktūrai un sabiedriskajām aktivitātēm – EUR 443 183,20.

Top
Mainīt izmēru