Sākums » LEADER projekti » Uzņēmējdarbība 2014-2020 » Jauns tūrisma pakalpojums skolēnu grupām

Jauns tūrisma pakalpojums skolēnu grupām

Projekta īstenotājs: SIA “Eventful”
Projekta nosaukums: Teritorijas labiekārtošana un jaunas
programmas izstrāde skolu tūrisma attīstībai
Projekta numurs: 19-04-AL09-A019.2103-000002
Publiskais finansējums: EUR 7018.57
Īstenošanas vieta: Riekstu mežs, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads
Projekta apraksts: realizējot projektu, ir izveidotas divas jaunas
bāzes vietas Ķekavas novada Riekstu mežā, kurās darboties ar skolu
grupām jau uzņēmuma piedāvāto skolēnu ekskursiju programmu
ietvaros, kā arī projektā izstrādātās jaunās programmas – “Sprīdīša
kvests” ietvaros. Katrā no bāzes vietām ir uzbūvētas divas lielas
lietus nojumes, kā arī tualetes un ugunskura vietas.Turklāt projekta
ietvaros mežā ir tapuši dažādi elementi jaunai āra izlaušanās istabas
(Escape room) tipa spēlei pēc A.Brigaderes pasakas “Sprīdītis”
motīviem.

Top
Mainīt izmēru