Sākums » LEADER projekti » Sabiedriskās aktivitātes 2014-2020 » Zirgu pajūgu ratu iegāde iedzīvotāju atpūtas iespēju dažādošanai un pajūgu braukšanas sporta treniņu nodrošināšanai

Zirgu pajūgu ratu iegāde iedzīvotāju atpūtas iespēju dažādošanai un pajūgu braukšanas sporta treniņu nodrošināšanai

Projekta īstenotājs: BDR “Zelta rati”
Projekta nosaukums: Zirgu pajūgu ratu iegāde iedzīvotāju atpūtas iespēju dažādošanai un pajūgu braukšanas sporta treniņu nodrošināšanai
Projekta numurs: 16-04-AL09-A019.2202-000007
Publiskais finansējums: EUR 4813.38
Īstenošanas vieta: Baueri- 1, Ķekavas pag., Ķekavas nov.
Projekta apraksts: Projekta laikā iegādāti zirga pajūga vagotnes tipa rati. Tajos iespējams vizināt gan cilvēkus publiskos pasākumos, gan dod iespēju ar šiem ratiem nodarboties ar pajūgu braukšanu kā sporta veidu.

Top