Sākums » LEADER projekti » Sabiedriskās aktivitātes 2014-2020 » Realizēts LEADER sabiedrisko aktivitāšu projekts “Izkrāso sevi pats!”

Realizēts LEADER sabiedrisko aktivitāšu projekts “Izkrāso sevi pats!”

Projekta īstenotājs: Biedrība “Sociālās inovācijas centrs”
Projekta nosaukums: Izkrāso sevi pats
Projekta numurs: 22-04-AL09-A019.2202-000005
Publiskais finansējums: EUR 6 706.07
Īstenošanas vieta: Ķekava, Baloži un Daugmale, Ķekavas novads
Projekta apraksts: Projekta ietvaros 50 Ķekavas novada iedzīvotājām
bija iespēja praktisko nodarbību laikā izmēģināt mākslas terapijas
metodes, kas uzskatāmi parāda, ka katram cilvēkam piemīt spēja zīmēt,
gleznot un izpaust sevi caur dažādiem mākslas veidiem. Dalībniecēm
bija iespēja apgūt praktiskas metodes – kā spēt saredzēt neracionālās
bailes, pamanīt savas domāšanas kļūdas un kādām metodēm vairot
savu drosmi izdarīt izvēles sev par labu.
Projekta mērķgrupa bija novada sievietes, pirmām kārtām, no riska
grupām: jaunās māmiņas, pirmspensijas vecuma dāmas, gan arī jebkura
novada dāma, kura sajuta sevī vēlmi darīt lietas savādāk, mainīt kaut
ko savā ikdienā, lai ilgtermiņā sasniegtu jaunus, labākus rezultātus
jebkurā savas dzīves sfērā.

Top
Mainīt izmēru