Sākums » LEADER projekti » Publiskā infrastruktūra 2014-2020 » Uzstādīti divi interaktīvi tūrisma stendi Ķekavas novadā

Uzstādīti divi interaktīvi tūrisma stendi Ķekavas novadā

Projekta īstenotājs: Ķekavas novada dome
Projekta nosaukums: Tūrisma informācijas sniegšanas
un pieejamības modernizācija Ķekavas novadā
Projekta numurs:  22-04-AL09-A019.2201-000002
Publiskais finansējums: EUR  20 330.57
Īstenošanas vieta: pie Doles Tautas nama Ķekavā/
pie Baložu Kultūras nama Baložos
Projekta apraksts: Interaktīvajos tūrisma informācijas
stendos turpmāk būs pieejama visa aktuālā informācija
par tūrisma iespējām Ķekavas novadā: tūrisma maršruti,
pasākumi, aktivitātes un tūrisma uzņēmumu piedāvājumi,
tostarp informācija par vairākām stāstu takām un dažādu
garumu velomaršrutiem, kas savieno Ķekavas novadu ar
Rīgu un citiem Pierīgas novadiem.

Top
Mainīt izmēru