Sākums » LEADER projekti » Publiskā infrastruktūra 2014-2020 » Biedrība “Ūdensmalu attīstībai” realizējusi LEADER publiskās infrastruktūras projektu “Sudrabgārņa krasts”

Biedrība “Ūdensmalu attīstībai” realizējusi LEADER publiskās infrastruktūras projektu “Sudrabgārņa krasts”

Projekta īstenotājs: Biedrība “Ūdensmalu attīstībai”
Projekta nosaukums:
Sudrabgārņa krasts
Projekta numurs: 19-04-AL09-A019.2201-000002
Publiskais finansējums: EUR 25 869.10
Īstenošanas vieta: ”Murdiņi” Dārznieku ielā 13, Ķekava, Ķekavas
pag., Ķekavas nov.
Projekta apraksts:
Projekta ietvaros tika izstrādāts un
apstiprināts labiekārtošanas projekts airētāju piekļuves
punktam Sausajai Daugavai. Upes krastā tapusi masīva dēļu
terase ar nojumi, iekārtota ugunskura vieta, atpūtas vieta
un uzstādīti laivu steķi. Projekts papildina biedrības
iepriekš realizēto LEADER projektu “Sudrabgārņa ligzda”,
kurā airētāju krastam tika iegādāti un uzstādīti pontons un
laipa. Biedrības labiekārtoto krastu izmanto vietējā kopiena,
airētāji, supotāji un ziemas peldētāji.

Top
Mainīt izmēru