Sākums » LEADER projekti » Publiskā infrastruktūra 2014-2020 » Ar LADER atbalstu atjaunots jumts Doles – Ķekavas evaņģēliski luteriskajai baznīcai

Ar LADER atbalstu atjaunots jumts Doles – Ķekavas evaņģēliski luteriskajai baznīcai

Projekta īstenotājs: REL Doles – Ķekavas evanģēliski luteriskā draudze
Projekta nosaukums: Doles-Ķekavas ev.lut.baznīcas jumta nomaiņa
Projekta numurs: 19-04-AL09-A019.2201-000003
Publiskais finansējums: EUR 27 000.00
Īstenošanas vieta: Rīgas iela 75, Ķekava, Ķekavas pag., Ķekavas nov.
Projekta apraksts: j
umta nomaiņas rezultātā tika saglabāta
kultūrvēsturiska celtne, kas Ķekavas novada iedzīvotājiem un
viesiem kalpo reliģiskām un kultūras vajadzībām, arī kā
tūrisma objekts. Tajā  turpmāk varēs notikt dažāda rakstura
pasākumi un ēka būs pievilcīga un patīkama apmeklētājiem
– novada iedzīvotājiem un viesiem.

Top
Mainīt izmēru