Sākums » Jaunumi » Turpmāk novada sporta spēles un citus sabiedriski nozīmīgus pasākumus būs iespējams skatīties internetā

Turpmāk novada sporta spēles un citus sabiedriski nozīmīgus pasākumus būs iespējams skatīties internetā

Ķekavas novada pašvaldības sporta aģentūra šī gada augustā ir īstenojusi Lauku atbalsta dienesta projektu “Programmatūras un iekārtu iegāde sporta spēļu automatizētai filmēšanas un translēšanas nodrošināšanai Ķekavas novadā.” Projekta īstenošanas kopējās izmaksas ir 8500,00 EUR no kurām Eiropas Savienības līdzfinansējums ir 4500,00 EUR.
Šī projekta īstenošanas rezultātā ir iegādāts automatizētu sporta spēļu, veselības veicināšanas un citu sabiedriski nozīmīgu pasākumu filmēšanas un interneta translēšanas risinājums ar kura palīdzību Ķekavas novada sporta klubiem un citām ieinteresētajām pusēm, būs iespēja realizēt kvalitatīvāku treniņu procesu filmēto materiālu izmantojot spēļu analīzei, popularizēt konkrēto sporta veidu, veselības veicināšanas pasākumus, fiziskās aktivitātes novada iedzīvotāju vidū. Šī risinājuma piegādātājs un izstrādātājs ir uzņēmums SIA Playgineering, kas Latvijā ir vienīgais, bet visā pasaulē viens no atzītākajiem automatizēto sporta spēļu automatizētas translēšanas pakalpojuma sniedzējiem.

Plānots, ka gadā pēc projekta ieviešanas tiks nodrošināta dažādu novada sporta klubu spēļu (basketbols, florbols, futbols u.c.), veselības veicināšanas un citu sabiedriski nozīmīgu pasākumu filmēšana un translēšana internetā – Ķekavas novada pašvaldības sporta aģentūras esošajos interneta resursos. Turpmāk novada iedzīvotāji neklātienē varēs sekot līdzi sporta un veselības veicināšanas norisēm, tāpat mēs ceram, ka no pasīviem vērotājiem daļa iedzīvotāju kļūs par vietējā mēroga sporta un veselības veicināšanas norišu aktīviem dalībniekiem.

Publicēts: www.kekava.lv

Top
Mainīt izmēru