Sākums » Jaunumi » Realizēts LEADER projekts “Ūdensprieki ikvienam būs”

Realizēts LEADER projekts “Ūdensprieki ikvienam būs”

Realizējot LEADER projektu “Ūdensprieki ikvienam būs” un saņemot Lauku atbalsta dienesta ELFLA finansējumu, Biedrība „Solis tuvāk” ir iegādājusies piekabi smailīšu pārvadāšanai.

Projekta mērķis ir veselīga dzīvesveida popularizēšana un saturīga brīvā laika pavadīšanas iespēju nodrošināšana bērniem, jauniešiem un pieaugušajiem Ķekavas novadā.

Ikviens novada iedzīvotājs var bez maksas izmantot biedrības iegādāto inventāru, kas glabājas Ķekavas pagasta Lapeniekos.

Biedrības “Solis tuvāk” valde aicina iedzīvotājus apgūt smaiļošanu, piedalīties gan novadā organizētajās ūdens tūrisma aktivitātēs, gan nodarboties ar ūdenstūrismu patstāvīgi, izmantojot biedrības rīcībā esošo inventāru.

Tārunis uzziņai: 26498978

Vairāk informācijas:  www.solistuvak.lv

Vairāk informācijas par Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai pieejams EK tīmekļa vietnē.

Publicēts: kekava.lv

Top
Mainīt izmēru