Sākums » Jaunumi » Īstenots LEADER projekts – jaunas tehnoloģijas arī Ķekavas novadā

Īstenots LEADER projekts – jaunas tehnoloģijas arī Ķekavas novadā

2018.gada pavasarī Lauku atbalsta dienests, atbalstot partnerības „Daugavkrasts” virzītos projektu pieteikumus, apstiprināja projektu „Paplašinātās realitātes sistēmas programmatūras izstrāde”, kuru realizēja Ķekavas novada uzņēmums SIA „Personāls Plus”.  Pēc vairāku mēnešu intensīva darba, tika izveidots paplašinātās realitātes (augmented reality) produkts, kuru plānots piedāvāt kā pakalpojumu gan vietējiem, gan ārzemju uzņēmumiem, valsts iestādēm un nevalstiskajam sektoram.

Raksturojot projekta plānoto sasniegumu, jāmin, ka plānotais IT projekts ir inovatīvs ne tikai rīcības grupas teritorijā, bet arī daudz plašākā mērogā, t.i., valstī, jo plānotā paplašinātās realitātes programmatūra ļaus strādāt ar plašu juridisku personu loku gan novadā, gan ārpus novada. Pirmkārt, SIA Personāls Plus spēs sniegt jaunus pakalpojumus – t.i. piedāvāt paplašinātās realitātes pakalpojumus citām juridiskām personām, kā arī radīt pats jaunus un inovatīvus produktus ar paplašinātās realitātes palīdzību. Esošais programmnodrošinājums tiek pārņemts kā pieredze no citām Eiropas valstīm, kur arī attīstītās paplašinātās realitātes izmantošanas iespējas. Saskaņā ar Stratēģijā minēto – jaunu pakalpojumu izveide un attīstība Partnerības teritorijā ir viens no galvenajiem ieteikumiem, kurus rosina novada uzņēmēji.

Produkta attīstība tieši šajā jomā tika izvēlēta, jo Latvijā ir ļoti maza konkurence paplašinātās realitātes sektorā, kā arī pasaulē šis sektoram ir paredzama liela izaugsme.

Produktam izvēlēts nosaukums iSee (es redzu), kas atspoguļo pašu produkta būtību – redzēt ārpus esošās realitātes.

Aplikācija jau pašlaik ir pieejama Google Play un AppStore. Interesentiem un sadarbības partneriem ir iespējams vērsties info@iseeapp.eu.

Projekts tika īstenots Partnerības “Daugavkrasts” sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģijas Ķekavas novadam 2015. – 2020. gadam un Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam apakšpasākuma “Darbību īstenošana saskaņā ar virzītas vietējās attīstības stratēģiju” (LEADER) ietvaros.

 

 

 

 

 

Top
Mainīt izmēru