Sākums » Jaunumi » Biedrība “Agates sports” ir iegādājusies aprīkotu traktoru jāšanas sporta treniņu laukumu uzkopšanai un uzturēšanai.

Biedrība “Agates sports” ir iegādājusies aprīkotu traktoru jāšanas sporta treniņu laukumu uzkopšanai un uzturēšanai.

Biedrība “Agates sports” ir iegādājusies aprīkotu traktoru jāšanas sporta treniņu laukumu uzkopšanai un uzturēšanai.

Biedrība “Agates Sports” ar Eiropas lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Latvijas Lauku attīstības programmas 2014. – 2020.gadam pasākuma “Atbalsts LEADER vietējai attīstībai (sabiedrības virzīta vietējā attīstības stratēģija) apakšpasākuma “Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” līdzfinansēto projektu Nr.16-04-AL09-A019.2202-000006 ir iegādājusies traktoru ar papildaprīkojumu jātnieku sporta treniņu laukumu uzkopšanai un uzturēšanai, kā arī jātnieku sporta bāzes “Agates” pievedceļa uzturēšanai.

 Biedrības nomātajā teritorijā ir divi treniņu laukumi. Smilšu seguma laukums tiek uzturēts ar īrētas traktortehnikas palīdzību, kas ir dārgs pakalpojums un ne vienmēr laicīgi pieejams. Lai nodrošinātu drošus, FEI prasībām atbilstošus treniņus uz smilšu seguma laukuma, tas ir jālīdzina vismaz reizi nedēļā, tādejādi novēršot jātnieku un zirgu satraumēšanās iespējamību nelīdzenas virsmas dēļ. Ziemas periodā iegādātā traktortehnika ar aprīkojumu tiks izmantota gan treniņu laukumu attīrīšanai no sniega un līdzināšanai, gan pievedceļu uzturēšanai.

Vairāk informācijas par Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai pieejams Eiropas Komisijas tīmekļa vietnē – http://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020/index_lv.htm

 

 

 

Andra Šteinberga

Biedrības “Agates sports”

Valdes priekšsēdētāja

Publicēts: http://www.kekava.lv/pub/?id=150&lid=9492

Top
Mainīt izmēru