Sākums » Jaunumi » Bērnu deju kolektīvam “Daina” jauni tautas tērpi

Bērnu deju kolektīvam “Daina” jauni tautas tērpi

Biedrība “Dejas pasaule”, gatavojoties Latvijas simtgades svinībām, aktīvi uzsākusi tautas tērpu darināšanu tērpu demonstrēšanai un izglītojošajiem pasākumiem, kuros varēs skatīt ne tikai etnogrāfiski pareizi darinātu tērpu, bet arī uzskatāmi iepazīties ar tā valkāšanas tradīcijām.

Lauku atbalsta dienests 2016. gada 21. oktobrī apstiprināja projektu “Greznākie tautas tērpi Latvijas simtgadei”. Projekts izstrādāts, pamatojoties uz biedrības “Partnerība” Daugavkrasts vietējo attīstības stratēģiju.

Kopējās projekta attiecināmās izmaksas ir 14391,66 eiro, no kurām tika saņemts publiskais līdzfinansējums 12952,49 eiro apmērā. Projekta īstenošanu atbalstīja Ķekavas novada dome, piešķirot līdzfinansējumu 1000 eiro apmērā (Domes lēmums sēdes protokols N:5 2017. gads). Trūkstošās izmaksas 439,17 eiro segtas no biedrības ziedojuma fonda. Daļu jaunos tērpus BDK “Daina” prezentēs Valsts svētku koncertā 17. novembrī Ķekavas kultūras namā.

Publicēts www.kekava.lv

Top
Mainīt izmēru