Sākums » Jaunumi » Jāšanas sports iegūst jaunu uzrāvienu Ķekavas novadā

Jāšanas sports iegūst jaunu uzrāvienu Ķekavas novadā

Biedrība “Agates Sports” ar Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai finansiālu atbalstu ir īstenojusi projektu Nr. 18-04-AL09-A019.2202-000006 “Iejādes laukuma aprīkojuma un plastmasas šķēršļu komplekta iegāde”. Projekta īstenošanas rezultāta ir iegādāts moderns iejādes laukuma aprīkojums un šķēršļu komplekts, kas

ievērojami uzlabos biedrības jāšanas bāzi un sekmēs sportistu treniņu procesa kvalitāti.

Lai jāšanas sportu popularizētu Ķekavas novadā biedrība ir noslēgusi sadarbības līgumus ar vairākām novada skolām par kopīgu izglītojošu pasākumu organizēšanu novada skolēniem. Pasākumu mērķis – iepazīstināt, izglītot, popularizēt jāšanas sportu bērnu un jauniešu vidū, kā arī veicināt veselīgu brīvā laika pavadīšanu, aktīvu dzīvesveidu.

Projekta ītenošanas kopējās izmaksas sastāda 5419,40 EUR no kuriem publiskā finansējuma daļa ir 4250,00 EUR.

 

Biedrība “Agates Sports”

Andra Šteinberga

Publicēts: www.kekava.lv

Top
Mainīt izmēru