Sākums » Jaunumi » Biedrība “Ūdensmalu attīstībai” realizē LEADER projektu

Biedrība “Ūdensmalu attīstībai” realizē LEADER projektu

Biedrība “Ūdensmalu attīstībai”

“Sudrabgārņa ligzda”

18-04-AL09-A019.2202-000001
Biedrība “Ūdensmalu attīstībai” www.freewaterfront.org ar Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Latvijas lauku attīstības programmas 2014.-2020. gadam apakšpasākuma: 19.2 “Darbības īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” aktivitātes: 19.2.2 “Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas” līdzfinansēto projektu Nr. 18-04-AL09-A019.2202-000001 ir iegādājusies un uzstādījusi 4 m garu pārejas laipu un ūdenī noenkurotas piecas 4x2m platas peldvietas laipas, viss kopā ar platību 44 m2, kas brīvi peld uz desmit 400 l lieliem plastmasas pontoniem. Pontoni ir noturīgi pret sasalšanu un UV stariem. No šīs summas 4369.02 EUR finansēja Lauku atbalsta dienests, bet 485.45 EUR finansēja biedrība “Ūdensmalu attīstībai”.

 

Vairāk informācijas par Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai pieejams EK tīmekļa vietnē

 

Top
Mainīt izmēru