Sākums » Ķekavas novada NVO » Informācija par NVO

Informācija par NVO

Nosaukums un apraksts
Kontakti
Biedrība "Partnerība Daugavkrasts"
Darbības mērķis: veicināt ilgtspējīgu attīstību Ķekavas novada teritorijā, pārstāvot sabiedrības intereses tā attīstībā.
Aiga Smiltāne
info@daugavkrasts.lv
+371 25418113
Biedrība "Partnerība "Daugavkrasts""
daugavkrasts.lv
Biedrība "Ūdensmalu attīstībai"
Domubiedri, kuri dzīvo aktīvu ūdens dzīvi Latvijas ūdeņos. Darbības mērķis ir droši, ikvienam pieejami, labiekārtoti ūdens tilpņu krasti un ūdenssporta attīstība Latvijā.​
Sandra Zilberta
sandra.zilberta@gmail.com
+371 22078722
Ūdensmalu attīstībai
freewaterfront.org
Biedrība "Katlakalns dejo"
Galvenais darbības virziens: atbalstīt, veicināt un popularizēt latviešu tautas kultūras mantojuma saglabāšanu. Atbalstīt Katlakalna deju kolektīvu izaugsmi un pilnveidi.
Vita priede
vita.priede@inbox.lv
+371 29443493
katlakalnsdejo.lv
Biedrība "Dabas zirgu biedrība"
Rūpes par zirgu labturību Latvijā un pasaulē.
Līga Broduža
info@dabaszirgi.lv
+371 29330370
Biedrība "Ķekavas novada uzņēmēju padome"
Mērķis: veicināt uzņēmējdarbību Ķekavas novadā, uzņēmēju biznesa kontaktus, līdzdarboties uzņēmējdarbību atbalstošas vides radīšanā, realizēt dažādus projektus biedru un novada interesēs.
Anita Skuja
valde@knup.lv
+371 22020936
Ķekavas novada uzņēmēju padome
kurp.lv
Biedrība "Mācību centrs "Ceļazvaigzne""
Galvenie darbības virzieni: mājmācības ğimeņu atbalsts "Mājmācības ğimeņu centrā", organizējot dažādus pasākumus un aktivitātes - ekskursijas, pārgājienus, seminārus, kursus, pulciņus, konsultācijas utt., un neklātienes skolas "Brīvdabas skola" izveide ar galveno mērķi - popularizēt brīvdabas pedagoğiju (outdoor education, āra klasi) Latvijā.
Lelde Žuka
celazvaigzne@gmail.com
+371 22032369
Mājmācības ğimeņu centrs
"Ķekavas novada mammas un tēti", Face Book grupa
Face Book grupa "Ķekavas novada mammas un tēti". Tiek pārpublicēta aktuāla informācija, kura saistoša ģimenēm (pasākumi, pulciņi, utt). Lapas pamatmērķis ir apvienot vecākus Ķekavas novadā, ievietot informāciju, kura atbilst grupas biedru interesēm.
Ilze Liepa
ilzeaizporiete@gmail.com
+371 26137821
Ķekavas novada mammas un tēti
Biedrība "Solis tuvāk"
Galvenie darbības mērķi: labdarība, bērnu nometņu organizēšana, dalība ES projektos (jauniešu iesaiste, u.c.).
Linda Znotiņa
solis.tuvak@inbox.lv
+371 29101374
NGO "Solis Tuvāk"
solistuvak.lv

Ieeja no pagalma puses, iedzīvotāju kopiena
Kopiena (ap 10 cilvēkiem) darbojas Ķekavā Jaunā Miltu teātra ietvaros. Veidojam teātra iestudējumus, piedalāmies sabiedriskos, kultūras, sporta, sociālos pasākumos.
Līga Milta
milta@inbox.lv
+371 29157336
Jaunais Miltu teātris
Biedrība "Ūdenssporta klubs KAMBĪZE"
Veicināt aktīva dzīvesveida popularizēšanu, jauniešu iesaistīšanu, izglītošanu un apmācību vindsērfingā un vindsērfinga popularizāciju.
Raitis Škutāns
raitis@kambize.lv
+371 29490402
Ūdenssporta klubs Kambīze
kambize.lv
Biedrība "Jumala"
Tradicionālā kultūras mantojuma un amatniecības saglabāšana un popularizēšana, prasmju apguve, pielietojamība mūsdienās, izglītības produktu saistītu ar tradicionālo kultūras mantojumu un amatniecību izstrādāšana.
Saule Gunta
saulegunta@gmail.com
+371 27811297
guntasaule.blogspot.com
Biedrība "Piedzīvojumu parks"
Veselīga un aktīva dzīvesveida popularizēšana un veicināšana, tūrisma, tautas sporta, sporta pasākumu un veselīgas atpūtas pasākumu organizēšana. Treniņu nodarbību, nometņu un sacensību organizēšana un vadīšana.
Reinis Zobens
reinis.zobens@gmail.com
+371 22066443
piedzivojumuparks.com
Biedrība Sporta klubs "Daugmale"
Darbības virziens: sports, nodarbības brīvajā cīņā, piedalīšanās sacensībās, bērnu un jauniešu piesaistīšana veselīgam, aktīvam dzīves veidam. Iesaistīti aptuveni 35-40 bērni un jaunieši.
Itārs Bramanis
itars_bramanis@inbox.lv
+371 29223992
Ķekavas un Bordesholmas draudzības biedrība
Veicināt tautu sadraudzību, pilnveidot starptautiskās attiecības, toleranci visās kultūras jomās un tautu savstarpējā sapratnē. Organizēt un attīstīt personīgo kontaktu veidošanos starp Ķekavas un Bordesholmas iedzīvotājiem. Veicināt Latvijas un Vācijas valstu vēstures un kultūras tradīciju kopīgu izzināšanu.
Juris Firsts
jufo1@inbox.lv
+371 29126835
Biedrība "Pats Sev Saimnieks"
Uzturēt un attīstīt privātmāju ciematu Rakaru ielā, Krogsilā.
Kaspars Timofejevs
pats.sev.saimnieks@inbox.lv
+371 29494787
Biedrība "Ķekavas Muzikanti"
Veicināt instrumentālās muzicēšanas tradīciju apzināšanu un izpēti, tautas mūzikas instrumentu spēles apguvi un mūžizglītību. Popularizēt latvisko kultūru Ķekavas novada iedzīvotāju vidū.
Līga Broduža
bricka.spele@gmail.com
+371 29330370
Dzīvokļu īpašnieku biedrība "Zemdedziņas"
Darbības mērķis: dzīvojamās mājas renovācija (izpildīts), tagad – mājas pārvaldīšana un apsaimniekošana, dzīvokļu īpašnieku tiesību aizstāvība.
Diāna Spertāle
diana.spertale@gmail.com
+371 29472223
Biedrība "Loreķu lauks"
Mērķis: sakārtota un pieejama vide Loreķu laukā.
Līga Mizovska
liga_mizovska@inbox.lv
+371 29185869
Biedrība "Zaļā līdaciņa"
Vides sakopšana, iedzīvotāju atpūtas uz ūdens veicināšana un atbalstīšana.
Raimonds Brencis
zala.lidacina@inbox.lv
+371 29483072
Mežinieku apkaime, iedzīvotāju kopiena
Atrodamies Mellupos/Plakanciemā. Aktīvi kopienas darbā šobrīd darbojas četri cilvēki, pasākumu laikā vidēji 10 - 15. Mūs vieno kopīga vēlma padarīt telpu, kurā visi kopā dzīvojam, tīrāku, sakoptāku, rūpēties par infrastruktūras attīstību, padarīt pieejamākus dažādus pakalpojumu ikvienam apkaimes iedzīvotājam. Rīkojam kopīgus pasākumus, lai iepazītu viens otru, tādējādi aktivizējot katra indivīda iesaisti, sekmējot līdzatbildību par apkaimē notiekošo, veicinot savstarpējo sadarbību un atbalstu, u.tml.
Līga Broduža
liraetm@gmail.com
+371 29330370
Biedrība "SORBUM"
Veicināt sociālā darba attīstību.
Anna Matoviha, Aija Ozola
annamatoviha@inbox.lv
+371 29445118
Biedrība "Skolas bērniem"
Pļavniekkalna sākumskola – daudzpusīgs un materiāltehniski nodrošināts formālās un neformālās izglītības, kultūras un sporta centrs. Neformālās izglītības un mācību vides labiekārtošanas un uzturēšanas projektu organizēšana, vadīšana un īstenošana sadarbība ar Ķekavas novada pašvaldību, citām Latvijas un pasaules organizācijām, rosinot iedzīvotājiem svarīgus izglītības un vides projektus.
skolas.berniem@inbox.lv
+371 29691230
Biedrība "Aktīvai Ķekavai"
Aktīvā atpūta Ķekavas novadā.
Zane Ešenvalde
zane@zanzibara.lv
+371 29179339
Biedrība "Daugavas velo"
Velokustības attīstība Ķekavas novadā.
Zane Ešenvalde
zane@zanzibara.lv
+371 29179339
Alejas, iedzīvotāju kopiena
Pārstāvam Ķekavas novada ciematu Alejas. Mēs, kaimiņi, kopējiem spēkiem cenšamies uzlabot sava ciemata dzīves apstākļus - pludmales iekārtošana, droša satiksme vietējiem (cīnāmies ar ātrbraucējiem), atkritumu šķirošana, drošība ciematā, u.c. ideju realizācija.
Linda Majorova
linda.majorova@inbox.lv
+371 26116219
DOLES SAVIESĪGĀ BIEDRĪBA
Kultūrvēsturiskā mantojuma apzināšana un saglabāšana. Veicināt visu veidu kultūras un mākslas nozaru jaunrades attīstību, atbalstīt pensionāru un citu interešu grupas.
Anda Kirilova
anda.kirilova@kekava.lv
+371 26706422
Top
Mainīt izmēru