Sākums » Jaunumi » Zemkopības ministrija apstiprina VRG “Partnerība “Daugavkrasts”” projekta iesniegumu

Zemkopības ministrija apstiprina VRG “Partnerība “Daugavkrasts”” projekta iesniegumu

Zemkopības ministrija informē, ka saskaņā ar 2015.gada 10.jūnija Zemkopības ministrijas rīkojumu Nr.88 izveidotā Sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju atlases komiteja ir izvērtējusi biedrības “Partnerība “Daugavkrasts”” projekta iesniegumu un pieņēmusi Ministru kabineta 2015.gada 10.marta noteikumos Nr.125 “Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju sagatavošanai un īstenošanai” 34.1.1. apakšpunktā minēto lēmumu par projekta iesnieguma apstiprināšanu. VRG “Partnerība “Daugavkrasts”” ir jāiesniedz lauku atbalsta dienestā sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģija līdz 2015.gada 29.novembrim.

Top
Mainīt izmēru