Sākums » Sadarbības projekti » DaugavAbasMalas » VRG sadarbības projekts “DaugavAbasMalas”

VRG sadarbības projekts “DaugavAbasMalas”

Mēs esam astoņas vietējās rīcības grupas jeb partnerības Daugavas abos krastos (Daugavpils un Ilūkstes novadu partnerība „Kaimiņi”, Biedrība “Lauku partnerība Sēlija”, Aizkraukles rajona partnerībaBiedrība “Partnerība “Daugavkrasts””, “Stopiņu Salaspils Partnerība”Biedrība “Krāslavas rajona partnerība”Biedrība “Preiļu rajona partnerība”), kas īsteno Vietējās attīstības stratēģijas un ar LEADER pieeju ES atbalstu lauku teritorijās novirza tieši tur, kur tas nepieciešams.

Mūsu mērķis ir paplašināt ap Daugavu esošo teritoriju ekonomisko potenciālu, rosināt tūrisma aktivitātes, uzņēmējdarbības attīstību un nodarbinātību.

Sadarbībā ar 21 pašvaldību, komersantiem, tūrisma aģentūrām, NVO un citiem stratēģiskajiem partneriem no šī gada jūlija līdz nākošā gada maijam organizēsim vairāk kā 30 Daugavas baseina ekonomiskā potenciāla attīstības izpētes pasākumus. Vispirms no 24. jūlija līdz 5.augustam notiek Daugavas ūdenstūrisma maršruta izpētes ekspedīcija. Taps visiem pieejama vienota karte Latvijas lielākās upes ūdenstūrisma ceļam. Pēc tam pašvaldībās notiks astoņas daugaviešu Satikšanās un rosināsim Daugavas pašvaldību pāru veidošanos. Kopā veidosim Daugavas darbu un iespēju kalendāru.

Biedrības “Publisko un privāto partnerattiecību biedrība “Zied zeme”” projekts „Daugavas upes baseina ekonomiskā potenciāla attīstība” (DaugavAbasMalas) Nr.18-00-A019.332-000002 tiek īstenots Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.–2020. gadam apakšpasākumā “Starpteritoriālā un starpvalstu sadarbība”. Atbalsta Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta dienests.

Publicēts: www.daugavabasmalas.lv

Seko līdzi FB lapā!

 

Top
Mainīt izmēru