Sākums » Jaunumi » VRG “Partnerība “Daugavkrasts” piedalījās LINC2017 pasākumā

VRG “Partnerība “Daugavkrasts” piedalījās LINC2017 pasākumā

VRG “Partnerība “Daugavkrasts”” no 9. – 12. maijam piedalījās  LINC2017 pasākumā, kura mērķis ir starptautiskas Lauku tīkla, Vietējo rīcības grupu un citu ar LEADER pasākumu saistīto organizāciju sadarbības veicināšana lauku attīstības jomā. LINC2017 seminārā piedalījās 300 pārstāvji no 19 Eiropas Savienības valstīm.

Pasākuma laikā iepazinām Luksemburgas Vietējo rīcības grupu darba specifiku un viņu stratēģiskos mērķus, kas vairāk vērsti uz sabiedriskā labuma aktivitāšu veicināšanu. Apmeklējām Atert -Wark reģionu, kur semināra ietvaros uzzinājām par šī reģiona VRG LEADER u.c. projektiem (www.climeec.lu; ; www.beki.lu; ), Kā arī bija organizēts dzirnavu muzeja kompleksa (www.culttrips.org) apmeklējums ar sadarbības uzaicinājumu vēsturiskā mantojuma saglabāšanas, tūrisma un seno amatu tradīciju turpināšanas jomā, kā arī ekoloģiskās apmācības centra apmeklējums (www.cell.lu) ar sadarbības iespējām bioekonomikas jautājumos.

LINC2017 semināra ietvaros tika organizēti atsevišķi tīklošanās pasākumi, kur tika prezentētas starptautisko sadarbības projektu ieceres, notika ideju apmaiņa un apspriesti piedāvājumi. Svarīgi, ka dažādām Eiropas valstīm šie projektu nosacījumi ir atšķirīgi, bet vienotās idejas sadarbības iespējām ir, kā daudzbalsīgi izskanēja, tūrisms, kultūra un izglītība.

Ļoti būtiska arī Latvijas Vietējo rīcības grupu ideju un informācijas apmaiņa, jo jāplāno ne tikai starptautiskās sadarbības iespējas, bet arī starpteritoriālās, tepat Latvijas VRG teritorijas ietvaros.

Top
Mainīt izmēru