Sākums » Jaunumi » Veikts pētījums par nevalstisko sektoru Ķekavas, Mārupes un Olaines novados

Veikts pētījums par nevalstisko sektoru Ķekavas, Mārupes un Olaines novados

Projekta “Kaimiņu sadarbība kopīgai attīstībai” realizācijas laikā ar pētnieku Dinas Bites un Ulda Dūmiņa iesaisti veikts pētījums ar mērķi noskaidrot nevalstisko organizāciju situāciju projektā iesaistītajos novados – Ķekavas (t.sk. Baldones), Mārupes (t.sk. Babītes) un Olaines novadā, un izstrādāt priekšlikumus pašvaldību un nevalstisko organizāciju, kā arī nevalstisko organizāciju savstarpējai sadarbībai.

Ar pilnu pētījuma tekstu var iepazīties šeit: Petijums Pieriga NVO

Priekšlikumi no pētījuma par nevalstisko sektoru:

1.Projekta ietvaros iegūtos datus par nevalstisko sektoru nosūtīt attiecīgo novadu pašvaldībām, lai var uzsākt/ pilnveidot komunikāciju ar biedrībām un nodibinājumiem;

2.Noslēgt sadarbības memorandu starp Olaines un Mārupes pašvaldībām un biedrību “Pierīgas partnerība” kā nevalstisko sektoru koordinējošu organizāciju;

3.Noslēgt sadarbības memorandu starp Ķekavas novadu un biedrību “Daugavkrasts” kā nevalstisko sektoru koordinējošu organizāciju;

4.Izvērst formālo un neformālo pilsonisko iniciatīvu grantu konkursu katrā no Pierīgas novadiem, vienkāršot šo projektu realizācijas procedūras un padarīt grantus finansiāli ietilpīgākus;

5.Izmantot iespējas un idejas, ko paredz likuma “Par pašvaldībām” grozījumi, kas stājas spēkā no 2022. gada 1. janvāra, t.s. Atvērtības standartu izstrāde pašvaldībām, un pašlaik aktuālā diskusija par sabiedrības līdzdalību, piemēram, domnīca “Jēgpilna sabiedrības līdzdalība”;

6.Izmantojot Pierīgas novadu specifiku, iedzīvotāju aktivizēšanu var balstīt uz mērķi kopīgi veidot estētisku, vizuāli pievilcīgu un ērtu dzīves vidi. Apzināti izmantot vietējo iedzīvotāju zināšanas, prasmes, sociālos kontaktus kopīgo mērķu sasniegšanā;

7.Attīstīt dažādu mērķa grupu informēšanas kanālus un formas, lai iedzīvotāji būtu informēti par pašvaldības, NVO, interešu grupu u.c. aktivitātēm;

8.Veicināt NVO sektora atpazīstamību un apkopot NVO veiktās aktivitātes, tādā veidā mērķtiecīgi apzinoties pašvaldības funkciju īstenošanu un NVO sektoru kā papildinošu elementu funkciju īstenošanā. Pētījuma rezultātā ir redzams, ka pētījuma teritorijā darbojas virkne NVO, kas nodrošina pašvaldības funkciju pilnvērtīgu ieviešanu – iedzīvotāji nodarbojas ar labdarību, vietējās vides sakopšanu, dažādu vecuma grupu iesaisti sabiedriskajā dzīvē, atbalsta seniorus, nodrošinot aktīvu novecošanos, organizē interešu izglītību un veicina sporta attīstību un kultūras izpausmju dažādību; rīko atbalsta pasākumus pacientiem un daudz daudz citu būtisku aktivitāšu;

9.Sniegt atbalstu tādu organizāciju darbībai, kas darbojas profesionāli un piesaista pašvaldības darbības teritorijai finansējumu no ārējiem avotiem, piemēram, īstenojot ES fondu finansētus projektus. Atbalsts var tikt sniegts līdzfinansējuma vai citā atbalsta formā, taču būtiski – atklātu konkursu ietvaros, nosakot skaidrus vērtēšanas kritērijus.

Noslēdzot projektu, esam sagatavojuši, un nosūtījuši kontaktu bāzes adresēm pēdējo projekta vēstkopu, ar kuru var iepazīties šeit: https://ej.uz/5_vestkopa

Tajā atradīsiet arī stāstu par Ķekavas novada Baldones pagasta iedzīvotāju kopienas Kažociņi veidošanās procesiem.

Top
Mainīt izmēru