Sākums » Jaunumi » Veiksmīgi norit uzņēmējdarbību veicinošs pasākumu cikls Ķekavas novada mazo uzņēmumu īpašniekiem un jaunajiem uzņēmējiem

Veiksmīgi norit uzņēmējdarbību veicinošs pasākumu cikls Ķekavas novada mazo uzņēmumu īpašniekiem un jaunajiem uzņēmējiem

Pozitīvām atsauksmēm un jaunām ierosmēm izskanot, noslēdzies projekta „Uzņēmējdarbību veicinošs apmācību cikls ilgtspējīgas attīstības veicināšanai”, kuru realizē Ķekavas novada uzņēmēju padome (ĶNUP) sadarbībā ar biedrību „Urbāna fonds izglītībai un zinātnei”, otrais praktiski izglītojošais pasākums.

Projekta pasākumu sērija sastāv no trijiem pilnu dienu praktiski izglītojošiem pasākumiem septembra un oktobra mēnesī Ķekavas novada kultūras namā, nodrošinot lekcijas, pieredzes stāstus un praktiskas nodarbības 20 projekta dalībniekiem.

Otrajā projekta pasākumā, kurš norisinājās 24. septembrī, galvenās tēmas bija Eiropas Savienības finansējuma piesaiste jaunu biznesa ieceru realizācijā un ilgstpējības principu izmantošana uzņēmējdarbības attīstībā. Tajā jaunajiem  uzņēmējiem bija iespēja dzirdēt par aprites un bio ekonomikas, kā arī zaļo inovāciju un vides tehnoloģiju attīstības aktualitātēm no šīs jomas politikas veidotāja – Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas pārstāves Natālijas Cudečkas – Puriņas. Partnerības Daugavkrasts administratīvā vadītāja Aiga Smiltāne pasākuma dalībniekus informēja par aktuālo LEADER projektu konkursu Lauku attīstības programmmas 2014.-2020.gadam apakšpasākumā „Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju”, kurš jau šobrīd aktīvākajiem jaunajiem uzņēmējiem dod iespēju sagatavot projektus un saņemt atbalstu savu ieceru realizēšanai. Savukārt savās atziņās projektu sagatavošanā un realizācijā, kā arī par dažādajām finansu piesaistes iespējām uzņēmējdarbības attīstībā informācijā dalījās pieredzējusi projektu vadītāja Inese Kukle.

Pasākumu ciklā savā uzņēmējdarbības pieredzē aktīvi dalījušies arī ĶNUP valdes locekļi: Līga Broduža – sociālā uzņēmuma “Dabas zirgi” izveidotāja un vadītāja, Jolanta Māziņa – SIA “JOLLE” un zīmola “Krippu” idejas autore, izveidotāja un īpašniece, kā arī Ervīns Lasmanis – Zemgus Poligrāfijas Serviss valdes priekšsēdētājs, biznesa stratēģis un uzņēmējs.

Uzņēmējdarbību veicinošajiem pasākumiem ir ne tikai informatīvā un pieredzes stāstu daļa, bet arī praktiskā sadaļa, kurā kouča Santas Ogriņas vadībā jaunie uzņēmēji un mazo uzņēmumu īpašnieki ir jau nodefinējuši sava biznesa vīziju un misiju, sapratuši efektīvu mērķu izvirzīšanas nozīmi tālākai attīstībai, analizējuši savus mērķklientus un apzinājuši tās jomas, pie kurām jādarbojas primāri, lai bizness straujāk attīstītos. Projekta ietvaros jaunie uzņēmēji izmanto arī projekta sniegto iespēju – individuālas koučinga sesijas, lai risinātu sev aktuālos uzņēmējdarbības jautājumus.

24.oktobrī Ķekavas novada mazie un jaunie  uzņēmēji pulcēsies atkal, lai smeltos atziņas par zīmolvedību un e-mārketingu kā neatņemamiem instrumentiem biznesa attīstībā šobrīd, kā arī lai jau konkrēti definētu nākamos soļus tuvākajam gadam sava biznesa attīstības stratēģijas virzienā.

Papildus informācija ir pieejama mājaslapā: http://www.upfoundation.io/projekti/kekavas-uznemejiem/, kā arī pie Urbāna fonda projekta vadītājas Ineses Kukles (tālr.: 29119797, e-pasts: urbana.fonds@gmail.com) vai ĶNUP valdes locekles – projekta koordinatores Līgas Brodužas (tālr.: 29330370, e-pasts: liga.broduza@knup.lv).

Projekts tiek realizēts VRG biedrības „Partnerība „Daugavkrasts” īstenotā Latvijas Lauku attīstības programmas 2014. – 2020. gadam apakšpasākuma: 19.2 “Darbības īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” ietvaros.

Top
Mainīt izmēru