Sākums » Jaunumi » Uzsākts darbs pie Ķekavas novada fonda izveides!

Uzsākts darbs pie Ķekavas novada fonda izveides!

Ir noslēgusies Borisa un Ināras Teterevu fonda izsludinātā konkursa “No iedzīvotāju foruma līdz kopienu filantropijai” 2.kārta, kuras ietvaros tika izvērtēts Ķekavas novada foruma organizatoru darbs un sasniegtie rezultāti, kā arī Ķekavas novada fonda attīstības redzējums. Borisa un Ināras Teterevu fonds atzinīgi novērtē līdz šim paveikto un aicina Ķekavas novada rosīgos iedzīvotājus turpināt ceļu Ķekavas novada fonda izveidē.

Top
Mainīt izmēru