Sākums » Jaunumi » Tikšanās ar Baldones iedzīvotājiem un iedzīvotāju kopienu pārstāvjiem

Tikšanās ar Baldones iedzīvotājiem un iedzīvotāju kopienu pārstāvjiem

Šīs nedēļas otrdienā, 14.jūnijā, tikāmies Baldonē, lai kopā ar Baldones un Baldones pagasta iedzīvotājiem, kopienu un biedrību pārstāvjiem uzsāktu sarunu par iedzīvotāju kopienu veidošanos, nevalstiskā sektora darbību, vajadzībām, iekļaušanos kopējā Ķekavas novada nevalstisko organizāciju darbā, kā arī iepazītos savstarpēji un ar Partnerības Daugavkrasts nākotnes iecerēm.

Diskusijās nonācām pie dažādiem ierosinājumiem, pārdomām, iespējām un darāmajiem darbiem. Dažas atziņas no tikšanās:

  • Pamazām viss notiek uz labo pusi, bet būtu nepieciešama vēl spēcīgāka, ciešāka sadarbība starp Ķekavas novada pašvaldību un novada biedrībām, iedzīvotāju kopienām. Vēlme būt sadzirdētiem!
  • Daudzas biedrības darbojas uz brīvprātības principiem, bez patstāvīga finansējuma. Tāpēc ir svarīgs gan pašvaldības finansējums projektu konkursu veidā, gan nākamā perioda LEADER un citu fondu finansējums.
  • Baldonē un Baldones pagastā aktīvākas ir interešu kopienas, nevis iedzīvotāju kopienas. Interešu kopienas veidojas vai nu ap noteiktu vietu, piemēram, mūzikas skola, vai pārstāvniecību: pensionāri, tūrisma cilvēki, mākslinieki, sportisti.
  • Tās iedzīvotāju kopienas, kuras ir uzsākušas savu veidošanos un pamazām attīsta sadarbību, veidojas ap cilvēku, piemēram, Mercendarbes muižas apkārtne, Dzelzāmura ceļš.
  • Kā visā Ķekavas novadā, arī Baldones pusē ir telpu trūkums nevalstiskā sektora organizācijām kopā sanākšanai, sadarbības veidošanai.

Tikšanās ar Baldones un Baldones pagasta nevalstiskā sektora pārstāvjiem notika biedrības “Partnerība Daugavkrasts” realizētā projekta „Ceļa karte iedzīvotāju kopienu stiprināšanai”, projekta Nr. 2022.LV/NVOF/MIC/041, ietvaros. Projekts tiek īstenots programmas “NVO fonds” ietvaros, kuru finansiāli atbalsta Sabiedrības integrācijas fonds no Kultūras ministrijas piešķirtajiem Latvijas valsts budžeta līdzekļiem.

#NVOFonds2022

Top
Mainīt izmēru