Sākums » Jaunumi » Tiek uzsākta LEADER projekta Ķekavas novada ģimeņu stiprināšanai un izaugsmes veicināšanai realizācija

Tiek uzsākta LEADER projekta Ķekavas novada ģimeņu stiprināšanai un izaugsmes veicināšanai realizācija

Biedrība “Tici sev” sadarbībā ar biedrību “Urbāna fonds izglītībai un zinātnei” uzsāk LEADER projekta realizāciju ģimeņu stiprināšanai un izaugsmes veicināšanai, kura ietvaros  aicina pieteikties ģimenes dalībai interaktīvā pasākumu ciklā.

Iepriekšējo paaudžu cilvēki netika mācīti kā veidot attiecības ģimenē, jo padomju sistēmā ģimene netika uzskatīta par vērtību, un līdz ar to, reti kura jaunā ģimene ir varējusi mācīties no vecākās paaudzes veidot veselīgas attiecības; pamatā dominējuši greizi komunikācijas modeļi, jo padomju sistēmā priekšplānā izvirzījās fiziska un psihiska izdzīvošana, emocionālu labsajūtu un cilvēciskās attiecības bieži vien atstājot novārtā. Bez tam mūsdienu informācijas pārpildītajā sabiedrībā internets un TV ekrāns ir kļuvuši par pilntiesīgiem  “ģimenes locekļiem”, kas ne reti dala uzmanību gan pie vakariņu galda, gan brīvajās vakara stundās un nedēļas nogalēs. Rudens un ziemas mēnešos, kad laika apstākļi ierobežo atpūtu dabā,  bieži ģimenēm pietrūkst  dziļu, uz savstarpējiem kontaktiem vērstu aktivitāšu, kas ir ne tikai interesantas, bet arī sniedz papildus vērtību savstarpējās komunikācijas un ģimenes stiprināšanai.

Apzinoties augstāk minēto problēmu, biedrība “Tici sev” ir izveidojusi projektu “Pasākumu cikls ģimenes stiprināšanai un izaugsmes veicināšanai”, lai sniedzot atbilstošas zināšanas un praktiski pielietojamas tehnikas, kā arī ģimenēm parādot veidus saturīgai brīvā laika pavadīšanai, spēcinātu ģimenes un veicinātu to kopīgu izaugsmi.

Projektā “Pasākumu cikls ģimeņu stiprināšanai un izaugsmes veicināšanai” paredzēts noorganizēt interaktīvu pasākumu sēriju 2 mēnešu laikā  sievietēm un viņu ģimenēm, ietverot trīs pasākumus 15. augustā, 5 un 26. septembrī. Pasākumu laikā būs gan informatīvā daļa, gan aktīva darbošanās un uzdevumu pildīšanu par sevi un savu ģimeni, kas sniedz sapratni un tūlītēju iespēju redzēt efektu un pozitīvās izmaiņas savstarpējā komunikācijā un attiecībās. Projekta laikā caur sievieti, kura ir ģimenes kopīgas attīstības pamatā,  tiek uzrunāta visa ģimene un piedāvāti risinājumi, kas vērsti gan uz katra ģimenes locekļa personīgo, gan visas ģimenes kopējo izaugsmi un attīstību.

Pasākumu cikls ietvers sekojošus trīs pasākumus, katru pilnas dienas garumā:

  1. Pirmajā pasākumā sievietes caur dažādām koučinga u.c. metodēm izzin sevi, apzinās savu iekšējo spēku,  un apzinās savas iespējas sevis realizēšanai un harmonijai.
  2. Otrajā pasākumā sievietes un viņu dzīves partneri (dalība vēlama, bet nav obligāta) ar dažādām metodēm izzinās sevi un viens otru, praktizē veidus, kā veicināt ieklausīšanos un saskanīgu attiecību veidošanu.
  3. Trešajā pasākumā ģimenes locekļi izprot viens otra vajadzības un galvenās vērtības ģimenē, un caur dažādiem uzdevumiem praktizē to realizāciju ar mērķi ieviest tos arī savā ikdienā, kas garantē kopības sajūtu, saskaņu, kvalitatīvu komunikāciju un ģimenes kopējo izaugsmi.

Detālāk par katrā pasākuma dienā plānoto varat uzzināt Urbāna fonda mājas lapā: http://www.upfoundation.io/

Lai projektam būtu paliekoša vērtība un tā rezultātu varētu baudīt plašāka sabiedrība, projekta apmācību procesa laikā tiks attīstīta, testēta un sagatavota ģimenes  izziņas un attīstības spēle, kas pēc projekta būs publiski pieejama un kalpos kā iespēja un piemērs efektīvai brīvā laika izmantošanai ģimenē. Līdz ar to projektā ieguvējas būs ne tikai tiešā projekta mērķauditorija – 15-20 ģimenes, bet arī citas Ķekavas novada ģimenes. Tieši šobrīd -COVID-19 pandēmijas laikā sabiedrībā spilgti parādījusies nepieciešamība pēc alternatīvas aktivitātes, saturīgas laika pavadīšanas iespējas, ko var realizēt ne tikai publiskās vietās, bet arī mājās, ģimenes lokā.

Projekta realizācija veicinās sadarbību starp dažādām organizācijām; pirmkārt jau ar projekta sadarbības partneriem – biedrību “Mežinieku apkaimes attīstībai” un  Ķekavas Jauniešu padomi.

Lūdzam projektam pieteikties ģimenes līdz 25.jūlijam, ģimenes sievietēm aizpildot pieteikuma anketu, kuru atradīsiet šajā lapā: http://www.upfoundation.io/projekti/kekavas-gimenem/

Papildus informāciju var saņemt pie projekta vadītājas Ineses Kukles (tālr.: 29119797, e-pasts: inesekukle@inbox.lv) vai projekta kouča Santas Ogriņas (tālr.: 29970996, e-pasts: info@santaogrina.com).

Lūdzam ņemt vērā, ka dalībnieku skaits ir ierobežots un Jūsu dalība pasākumā tiks apstiprināta līdz 2.augustam.

Projekts tiek realizēts biedrības „Partnerība „Daugavkrasts” īstenotā Latvijas Lauku attīstības programmas 2014. – 2020. gadam apakšpasākuma: 19.2 “Darbības īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” ietvaros. Līdzfinansējumu projektam nodrošina biedrība „Tici sev”.

Top
Mainīt izmēru