Sākums » Jaunumi » Tautas deju ansamblim “Zīle” būs jauni tautastērpi

Tautas deju ansamblim “Zīle” būs jauni tautastērpi

Biedrība “Ozols” ir saņēmusi Lauku atbalsta dienesta lēmumu par projekta iesnieguma “Austrumvidzemes tautastērpu iegāde tautas deju ansamblim Zīle” (projekta iesnieguma Nr.16-04-AL09-A019.2202-000002) apstiprinājumu, kas tika iesniegts Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (turpmāk – ELFLA) Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam apakšpasākuma “Darbības īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītu vietējās attīstības stratēģiju ietvaros.  Tas  nozīmē, ka jau rudenī abu sastāvu (A un D grupas) dejotāji tiks pie pavisam jauniem tautastērpiem.

Projekta mērķis ir veicināt tradicionālās kultūras mantojuma saglabāšanu un popularizēšanu, nodrošināt iespēju iedzīvotājiem novērtēt un apzināt mūsu tautas folkloras vērtības. Pārstāvēt vēsturisko Vidzemes novadu Latvijas 100-gades svētkos ar Vidzemes novadam raksturīgu un vienojošu tērpu komplektu abiem kolektīva sastāviem. Tērpus ilgstoši izmantot mākslinieciskajā darbībā Latvijā un pasaulē, tai skaitā prezentējot abus sastāvus kā vienotu kolektīvu tā 50-gadu jubilejas koncertos 2018. gadā.

Kopējās projekta attiecināmās izmaksas ir 14747,50EUR, no kurām tiks saņemts publiskais finansējums 13272,76EUR (ELFLA). Projekta īstenošanu atbalstīt ir lēmusi arī Ķekavas novada dome, piešķirot līdzfinansējumu 1000EUR apmērā (9.februāra domes sēdes lēmums 5.§3, protokols Nr.2), trūkstošās izmaksas tiks segtas no dejotāju personīgajiem līdzekļiem.

Vairāk informācijas par Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai pieejams Eiropas Komisijas tīmekļa vietnē: http://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020_lv.

Informāciju sagatavoja Biedrība “Ozols”

Publicēts: Parkulturu.lv

Top
Mainīt izmēru