Sākums » Jaunumi » Sarunas ar iedzīvotāju kopienām noslēdzam Dzērumos un Krustkalnos

Sarunas ar iedzīvotāju kopienām noslēdzam Dzērumos un Krustkalnos

Septembrī uz aicinājumu veidot dialogu par iedzīvotāju kopienas veidošanu atsaucās Dzērumu un Kažoku iedzīvotāji, kā arī Krustkalnu iedzīvotāji, kuri vēl tikai apzina iespējas, kā savā dzīves vietā sadarboties un aicināt iedzīvotājus iesaistīties savas dzīvesvietas kvalitātes uzlabošanas pasākumos.

Dzērumi un Kažoki ir interesanti ar to, ka šeit galvenokārt saimnieko mazdārziņu kooperatīvu iedzīvotāji, un daudziem no viņiem teritorija saistās ar vasarā pavadāmo laiku dārziņos, un ļoti neliels skaits ir patstāvīgo iedzīvotāju, kuriem rūp vietas attīstība.

Kopumā teritorijā ir 7 dārzu kooperatīvi, katrs ar savu organizāciju, valdi, un katrs ar savu darīšanu, kas diemžēl visiem ir līdzīgas: ceļu stāvoklis un kopšana ziemā, apgaismojums, gājēju un riteņbraucēju drošība, bērnu brīvā laika pavadīšanas iespējas, vieta, kur visiem pulcēties, u.c., bet līdz šim visu kooperatīvu vadītāji nav nākuši kopā un mēģinājuši šo kopīgi risināt.

8.septembra pasākumā, risinot sarunas par iespējamo savstarpējo sadarbību un kopienas veidošanu, dalībnieki nonāca pie atziņas, ka ir jāmēģina veidot sadarbība, lai tādejādi risinātu aktuālos jautājumus, un veidotu vienotu viedokli sarunās ar pašvaldību par nepieciešamajiem infrastruktūras uzlabojumiem Dzērumos un Kažokos. Vietai ir vajadzīga sava attīstības stratēģija ar nākotnes redzējumu un izaugsmi, jo arvien vairāk gan tagadējo iedzīvotāju, gan ienācēju paliek šeit dzīvot visu cauru gadu.

Tāpat tika izvirzītas dažādas idejas par kopīgiem pasākumiem, talkām, sportiskām aktivitātēm, kas apvienotu vietējos iedzīvotājus, savstarpēji sapazīstinātu, aicinātu uz kopēju darbošanos, tādejādi iedzīvinot un attīstot gan iedzīvotāju kopienas veidošanu, gan vietas tradīcijas un pasākumus.

Savukārt Krustkalni bija tie, kuri atsaucās Partnerības Daugavkrasts uzsaukumam “Meklējam kopienu!”, kuras mērķis bija atrast aktīvus iedzīvotājus, kuriem ir interese par kopienas veidošanu un kopīgu darbošanos, bet nav zināšanu, kā to izdarīt. 22.septembra vakarpusē tikāmies Krustkalnos, lai pārrunātu viņu vajadzības, iespējas un līdzšinējās aktivitātes. Sarunās ar interesi iesaistījās arī pāris Valdlauču pārstāvji, jo šeit arī jautājums par iedzīvotāju kopienas veidošanos ir aktuāls.

Kopienas sarunā no Krustkalniem piedalījās Krustkalnu iedzīvotājas – jauno daudzdzīvokļu māju līdzdalības rosinātājas un viens no Krustkalnu privātmāju kopas pārstāvjiem, kurš reflektēja, ka “veco” krustkalniešu saziņa:

  1. notiek epastos
  2. aktivizējas uz vēlēšanām vai tad, ja ir problēma
  3. kopā ir 38 epastu adreses.

Viņš reflektēja, ka desmit gadus atpakaļ bijusi vēlme aktīvāk rosināt krustkalniešu sociālo dzīvi, bet tā apsīkusi, jo privātmāju īpašniekus interesējot tikai tas, kas notiek viņu māju priekšā, uz viņu konkrētās ielas. “Vecie” krustkalnieši par savu ietekmes aģentu/ līdzdalības organizatoru uzskata šo pārstāvi, un par galveno sadarbības partneri – pašvaldību. Ja kas nepieciešams, uzreiz rakstot uz turieni, vācot parakstus. Kopā neatpūšas, sociālo un sporta aktivitāšu nav.

“Jaunajiem” krustkalniešiem interesē mikromobilitāte: ātrgaitas šosejas izbūve nogriež Krustkalnu iedzīvotājus pat no piekļuves sabiedriskajam transportam, vajag pārejas, nav skaidrs, vai būs gājēju celiņi, pa kuriem nokļūt Titurgā, Baložos. Interesē apgaismojums, sakoptas mazās ieliņas un pastaigu, atpūtas punktu izveide dabas pamatnē Krustkalnos, celiņš pa mežu uz Baložiem, lai būtu savienojums ar skolu, bērnudārzu, pastu, doktorātu, sporta laukumu, u.c. iespējām. Interesē sadarbība ar privātmāju krustkalniešiem, kopīgas aktivitātes, līdzdalība, kopīgi pasākumi – atpūtas vai sporta, ar Krustkalnu iedzīvotāju iesaisti. Atšķirībā no “veco” krustkalniešu pārstāvja, līdzdalības organizatores uztur Whatsapp grupu un ir gatavas paplašināt sadarbības loku.

Sarunas gaitā panāktā pozitīvā attīstība:

  1. “vecie” un “jaunie” krustkalnieši atrada kopīgas intereses – mikromobilitāte, piekļuve pakalpojumiem un mazās infrastruktūras labiekārtošana.
  2. sarunai paredzams turpinājums un iespējama abu krustkalniešu kopu saliedēšanās kopienā.

Sarunas turpinājumā ir jāmeklē iespējas, kā saliedēt krustkalniešus, kas ir tās kopīgās intereses šajā brīdī, kas varētu “sasaukt” iedzīvotājus kopā, un tad pamazām jau jāiet uz nākamo etapu – kopīgiem pasākumiem, u.c. aktivitātēm.

Tikšanās ar Dzērumu, Kažoku un Krustkalnu iedzīvotājiem notika biedrības “Partnerība Daugavkrasts” realizētā projekta „Ceļa karte iedzīvotāju kopienu stiprināšanai”, projekta Nr. 2022.LV/NVOF/MIC/041, ietvaros. Projekts tiek īstenots programmas “NVO fonds” ietvaros, kuru finansiāli atbalsta Sabiedrības integrācijas fonds no Kultūras ministrijas piešķirtajiem Latvijas valsts budžeta līdzekļiem.

#NVOFonds2022

 

Top
Mainīt izmēru