Sākums » Sadarbības projekti » (sa)DARBĪBA » Rīgas reģiona uzņēmēji POP-UP pasākumā aicināti iepazīt zaļo mobilitāti

Rīgas reģiona uzņēmēji POP-UP pasākumā aicināti iepazīt zaļo mobilitāti

21.martā no pl. 14.00 Ķekavas novadā notiks (sa)darbības pasākums “KOPĀ BŪS AUGT!”. Šis ir trešais no sešiem POP-UP pasākumiem Rīgas reģiona uzņēmējiem, kur būs iespēja gūt jaunas zināšanas un izpratni par zaļo mobilitāti biznesā, dzirdēt labās prakses piemērus un veidot jaunas biznesa sadarbības.

Pārvietošanos zirgu pajūgā no elektroauto un elektriskajiem skrejriteņiem šķir vien desmitgades. Progress ir bijis milzīgs, un prognozes liecina, ka nākotnes mobilitātē dominēs zaļās un viedās tehnoloģijas. Zaļā mobilitāte ir viens no veidiem, kā padarīt cilvēku pārvietošanos videi draudzīgāku, taču pastāv atšķirīgi risinājumi. Lai izzinātu, kas šajā jomā notiek Latvijā, konkrētāk – Rīgas reģionā, un kā uzņēmēji var iesaistīties, aicinām ikvienu Rīgas reģiona esošo vai topošo uzņēmēju 21. martā iesaistīties (sa)darbības pasākumā “KOPĀ BŪS AUGT!“. Galvenā tēma “Zaļā mobilitāte”. Pasākuma dalībniekiem būs iespēja uzklausīt nozares ekspertu viedokļus, izbaudīt zaļo mobilitāti praksē, apmainīties ar pieredzi un iepazīties ar Ķekavas novada uzņēmumu ilgtspējīgajiem un inovatīvajiem risinājumiem biznesā. Visa pasākuma gaitā – iepazīšanās, tīklošanās un dalīšanās pieredzē par zaļo mobilitāti.

Pasākuma mērķis ir veicināt Rīgas reģiona uzņēmēju sadarbību, izceļot ilgtspējīgus un inovatīvus uzņēmumu darbības risinājumus, kā arī iepazīt Ķekavas novada uzņēmumus.

Lai pieteiktu dalību, līdz 13. martam jāaizpilda anketa:  https://ej.uz/pop_up_kekava. Pasākums ir bez maksas.

Pasākuma organizēšanā sadarbojamies ar Ķekavas novada pašvaldību, pirmo reizi veidojot pasākumu divu projektu sinerģijā.

Projekta “(sa)DARBĪBA: uzņēmēju sadarbības ekosistēmas stiprināšana” ietvaros Pierīgas reģionā norisinājušies jau divi Pop-Up pasākumi, taču aprīlī, maijā un jūnijā notiks vēl šādi pasākumi, un katrs no tiem būs veltīts citai uzņēmējdarbības tēmai, izzinot vai iepazīstinot ar uzņēmumiem, kuri darbojas saskaņā ar ilgtspējīgiem un inovatīviem darbības risinājumiem. Mērķis – veicināt vietējo uzņēmēju atpazīstamību, izceļot ilgtspējīgu un inovatīvus uzņēmuma darbības risinājumus un rosināt uzņēmumu savstarpēju sadarbību.

Aktivitāte notiek LEADER sadarbības projekta “(sa)DARBĪBA: uzņēmēju sadarbības ekosistēmas stiprināšana” (Nr. 23-00-A019.332-000003), ko īsteno biedrība “Partnerība Daugavkrasts” sadarbībā ar piecām vietējās rīcības grupām – biedrībām “Pierīgas partnerība”, “Jūras zeme”, “Ropažu Garkalnes partnerība”, “Stopiņu Salaspils Partnerība” un “Publisko un privāto partnerattiecību biedrība “Zied zeme” Latvijas Lauku attīstības programmas 2014. – 2020.gadam apakšpasākuma „Starpteritoriālā un starpvalstu sadarbība” ietvaros. Vairāk par projektu: https://ej.uz/sa_DARBIBA

Ķekavas novada pašvaldība pasākumu līdzorganizē URBACT IV programmas projekta “Zaļā pārkārtošanās mazpilsētās pie transporta koridoriem (EcoCore)” ietvaros. Projekta mērķis ir veicināt ilgtspējīgu vietējās ekonomikas attīstību, koncentrējoties uz zaļās izaugsmes izaicinājumiem un iespējām, un pāreju uz ilgtspējīgāku praksi energoresursu un transporta izmantošanā.

 

Papildus informācija:

Projekts “(sa)DARBĪBA: uzņēmēju sadarbības ekosistēmas stiprināšana”

Projekta vadītāja: Aiga Smiltāne

E-pasts: info@daugavkrasts.lv

Tālrunis: +371 25418113

Top
Mainīt izmēru