Sākums » Jaunumi » Pārskats par projektiem 2011

Pārskats par projektiem 2011

Biedrība „Partnerība Daugavkrasts” ir noslēgusi 5.projektu konkursu kārtu ELFLA Leader programmā. Kopumā 5.projektu konkursu kārtā tika saņemti un piereģistrēti 29 ( divdesmit deviņi)  projektu pieteikumi. Projektu vērtēšanas komisija ir izvērtējusi visus iesniegtos projektus.

Apstiprināti ( saņemot minimāli nepieciešamos 12 punktus) tika sekojoši projektu pieteikumi:

  • Ķekavas Mūzikas skola – „Ķekavas Mūzikas skolas telpu renovācija un aprīkojuma papildināšana izglītības iespēju attīstībai”, vidējais punktu skaits – 15.4 punkti
  • Sabiedriskā labuma organizācija „Aktīvās atpūtas komplekss „Lapsu kalns”” – Bērnu krosa motociklu KTM nomas punkta izveide, vidējais punktu skaits – 13.3 punkti
  • Biedrība „Zaļā līdaciņa”- „Vienoti izglītībā un sportā”, vidējais punktu skaits – 14.3 punkti;
  • Biedrība „Sempre” – „Aprīkojuma nodrošinājums bērnu un jauniešu radošajām aktivitātēm”, vidējais punktu skaits – 16.6 punkti;
  • Biedrība „Ķekavas novada Uzņēmēju padome” – „ Aprīkojuma iegāde ĶNUP sabiedrisko aktivitāšu un pasākumu nodrošināšanai”, vidējais punktu skaits – 12.1 punkti;
  • Ķekavas novada pašvaldības Kultūras aģentūra – „Baložu bibliotēkas aprīokjuma iegāde un sabiedriskā atbalsta centra izveide Doles tautas namā”, vidējais punktu skaits – 15.7 punkti;
  • Biedrība „Spēka pasaule” – „Sporta inventāra iegāde smagatlētikas sporta klubā „Spēka pasaule” Ķekavā, vidējais punktu skaits – 13.2 punkti;
  • Ķekavas vidusskola – „Sporta aktivitāšu dažādošana Ķekavas vidusskolā”, vidējais punktu skaits – 13.1 punkti;
  • Ķekavas novada pašvaldības Sporta aģentūra – „Multifunkcionāla sporta laukuma seguma  iegāde”, vidējais punktu skaits – 15.9 punkti;
  • Biedrība „Tici sev” – „Infrastruktūras izveide Ķekavas novada „Zilgās” sabiedrisko aktivitāšu dažādošanai Ķekavas novada iedzīvotājiem”, vidējais punktu skaits – 16.9 +2 (tie piemērots specifiskais vērtēšanas kritērijs)punkti;
  • Sabiedriskā labuma organizācija „Aktīvās atpūtas komplekss „Lapsu kalns”” – „Aktīvās atpūtas kompleksa „Lapsu kalns” velosipēdu nomas un velo trases „down hill” izveide”, vidējais punktu skaits – 12.4 punkti;
  • Harijs Čivkulis – „Ķekavas minigolfs”, vidējais punktu skaits – 16.9 punkti ( tiek piemērots specifiskais kritērijs);
  • Biedrība „Sporta Mix” – „Spīdmintons”, vidējais punktu skaits – 12.3 punkti;
  • Biedrība „Dejas pasaule” – „Tautas tradīcijās ir spēks!”, vidējais punkt skaits – 12.3 punkti;
  • Biedrība „Sidrabaine” – „Tautas mākslai Ķekavā būt”, vidējais punktu skaits – 15.1 punkts;
  • Biedrība „Ozols” – „Ķekavas amatiermāksla – mūsu lepnums”, vidējais punktu skaits – 12 punkti;
  • SIA „Ķekavas nami” – „Skatu torņa ierīkošana Ķekavā, 1.kārta” , vidējais punktu skaits – 16.7 punkti;
  • Biedrība „Daugavas zvejnieku biedrība” – „Publiskās metālapstrādes darbnīcas kapacitātes stiprināšana”, vidējais punktu skaits – 15.7 punkti;
  • Biedrība „Baložu rokdarbi” – „Filcēšana”, vidējais punktu skaits – 13.9 punkti;
  • Biedrība „Daugmales amatnieku biedrība”- „Keramikas radošās darbnīcas aprīkojuma papildināšana”, vidējais punktu skaits – 13.4 punkti;
  • Biedrība „Zelta rati” – „Tehnikas iegāde zirgu sporta sacensību laukumam”, vidējais punktu skaits – 15.71 punkti; ( tiek piemērots specifiskais kritērijs)
  • Biedrība „Daugmales zirgi” – „Jāšanas sporta laukuma izveide Ķekavas novadā”, vidējais punktu skaits – 15.71  ( tiek piemērots specifiskais kritērijs)
  • SIA „Skvoša dārzs” – „Attīrīšanas iekārtu iegāde”, vidējais punktu skaits – 17.6 punkti;
  • Biedrība „Aktīvai Ķekavai”- „Daugavas – Misas laivu ceļš”, vidējais punktu skaits – 18.4 punkti

Komisija nolēma noraidīt projektu –

  • Biedrība „Piedzīvojumu parks”- „Kanoe laivu transportēšanas piekabes iegāde, aktīvās atpūtas pieejamības iespēju paplašināšanai Ķekavas novadā”, vidējais punktu skaits – 5.80 punkti;
  • Biedrība „Kusties” – Elektrotehnikas, informācijas tehnoloģiju, programmu nodrošinājuma un inventāra iegāde sporta un citu sabiedrisko pasākumu organizēšanai”, vidējais punktu skaits – 11.1 punkts;
  • Biedrība „Atjautīgo un veiklo klubs” – „Militāras ievirzes pulciņa dibināšana Ķekavas novadā”, vidējais punktu skaits – 9 punkti;
  • Biedrība „Solis tuvāk” – „Materiāli tehniskās bāzes izveide labdarības projektu realizēšanai”, vidējais punktu skaits – 11.2 punkti;
  • Ķekavas novada pašvaldības Pirmsskolas izglītības iestāde „Zvaigznīte” – Koplietošanas telpu vienkāršota renovācija”, vidējais punktu skaits – 11.2 punkti.

Sagatavoja:
„Partnerība Daugavkrasts” valdes priekšsēdētājs / ELFLA admin.vadītājs
Māris Belovs

Top
Mainīt izmēru