Sākums » Jaunumi » Projekts Amatniecības darbnīcas “Upeslejas”

Projekts Amatniecības darbnīcas “Upeslejas”

SIA “Personāls Plus”  2009.gadā sagatavoja projekta pieteikumu Amatniecības darbnīcas “Upeslejas” izveide Daugmalē, kurš tika iesniegts biedrības „Partnerība Daugavkrasts” izsludinātajā 1.projektu konkursu kārtā, Rīcībā 3. Amatniecības un nelauksaimniecisko uzņēmējdarbības veidu prasmju nodošana interesentiem, radošo darbnīcu attīstība un demonstrējumu pieejamības veicināšana.

Izvērtējot visus projektu pieteikumus, LAD ir sagatavojis un nosūtījis atzinumu, ka projekts „Amatniecības darbnīcas ” Upeslejas” izveide Daugmalē’’ ar projekta pieteikuma Nr. 09-04-LL10-L413201-000001” ir apstiprināts, un var uzsākt projekta realizāciju. Projekta kopējā summa sastāda 12085,98 LVL, t.sk., attiecināmās izmaksas ir  6041,77  LVL. Projekta realizācijas 1. kārtu plānots pabeigt līdz  2010. gada 1. aprīlim,  bet visu projektu līdz 2010.gada 31. decembrim.

Projekta ietvaros  plānots, ka darbnīca būs unikāla novada amatniecības nozīmē, piedāvājot  intresentiem dedzināt un veidot rotaslietu sastāvdaļas speciālajā dedzināšanas krāsnī.

Amatniecības darbnīcas ” Upeslejas” izveide, paredz vienu virsmērķi: izveidot unikālu novada līmeņa stikla dedzināšanas un rotaslietu izveides amatniecības darbnīcu, piedāvājot iespēju interesentiem apgūt stikla izstrādājumu un rotaslietu veidošanas.

Speciālās krāsns uzstādīšana ” Upeslejas” ļaus realizēt  pilnu rotaslietu veidošanas ciklu – no pērļu izgatavošanas līdz pat to sagatavošanai gatavos rotaslietu izstrādājumos, tādā veidā veicinot pagasta un novada iedzīvotāju iespēju apgūt jaunas zināšanas un bagātinot kultūras pasākumu un amatniecības pieejamību.

Darbnīca veiks svarīgu novada amatnieku – rotaslietu veidotāju popularizēšanas un apvienošanas funkciju,  vienkopus piedāvājot iegādāties vairāku amatnieku darbus, kā arī apgūt vairāku amatnieku unikālās prasmes un iemaņas, tādā veidā piedāvājot daudzveidīgas apmācības iespējas gan rotaslietu un stikla dedzināšanā, gan gatavo izstrādājumu izveidē.

Amatniecības darbnīcas izveide ļaus, paplašināt realizācijas loku un nodrošināt pienācīgu demonstrēšanu līdz pat 5 vietējiem amatniekiem-māksliniekiem. Mājaslapas izveide jāmin kā papildus veids, kā tiks popularizēti amatniecības izstrādājumi.  Projekta mērķauditorija – novada un reģiona iedzīvotāji, bet paplašināta mērķauditorija ir izvietota visā Latvijas teritorijā, tā kā rotaslietas tirdzniecība tiks realizēta arī ar interneta mājaslapas palīdzību.

Projekts tiks realizēts Daugmalē, ‘’ Upeslejās’’.

Projekta pieteicējs
SIA “Personāls Plus”
Kontaktpersona:
Renāte Lukjanska
personalsplus@tvnet.lv
t. 28378506

Top
Mainīt izmēru