Sākums » Jaunumi » Projekts „Vienoti sportā un atpūtā”

Projekts „Vienoti sportā un atpūtā”

Lauku atbalsta dienests (LAD) ir apstiprinājis biedrības „Aste gredzenā” izstrādāto projektu „Vienoti sportā un atpūtā”, nr. 09-04-LL10-LA13202 – 000006, kurš tika iesniegts biedrības „Partnerība Daugavkrasts” izsludinātajā 1. projektu konkursu kārtā, Eiropas Savienības Eiropas lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) pasākuma Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes paaugstināšana”. Šobrīd ir uzsākta projekta realizācija.

Projekta ietvaros tiks iepirkta nepieciešamā tehnika – teltis, velosipēdi, suņu pajūga trejriteņi un kamanas, kas nodrošinās materiāli tehniskās bāzes izveidi un brīvā laika pavadīšanas iespēju kopā ar ģimeni, kā arī jaunu sporta veidu aktivitāšu izveidi Ķekavas novadā. Projekta kopējā summa sastāda 4 047, 82 LVL, t.sk., publiskais finansējums ir 3 777.82 LVL. Projekts tiks realizēts jūnijā.

Biedrības „Aste gredzenā” vispārējais mērķis ir uzlabot cilvēku veselību un labklājību caur pozitīvu mijiedarbību ar dzīvniekiem, kas sasaucas ar projekta mērķi. Projekta īstenošana dos iespēju biedrības biedriem un citiem Ķekavas novada interesentiem dažādot brīvā laika pavadīšanas iespējas.

Top
Mainīt izmēru