Sākums » Jaunumi » “Pierīgas partnerības” apmācības “Sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģijas ieviešana un LEADER pieejas īstenošana “Pierīgas partnerība” darbības teritorijā.

“Pierīgas partnerības” apmācības “Sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģijas ieviešana un LEADER pieejas īstenošana “Pierīgas partnerība” darbības teritorijā.

Biedrība “Partnerība “Daugavkrasts”” 28.12.2016. piedalījās biedrības “Pierīgas partnerība” organizētajās praktiskajās apmācībās “Sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģijas ieviešana un LEADER pieejas īstenošana “Pierīgas partnerība” darbības teritorijā”, kur iepazināmies ar SVVA stratēģijas izstrādes, projektu vērtēšanas, iedzīvotāju iesaistes SVVA stratēģijas īstenošanā pamatprincipiem Mārupes, Babītes un Olaines novadu teritorijā. Apmeklējām ar LEADER pieeju īstenoto projektu objektus un pašus projektu realizētājus ar viņu stāstiem par jau paveikto un nākotnes iecerēm – visi kā viens – lieli entuziasti, enerģijas pārpilni un priecīgi dalīties ar savu pieredzi un idejām.
Uzzinājām, cik pašvaldības ir atsaucīgas un ieinteresētas Vietējās rīcības grupas darbības atbalstā un ciešā sadarbībā, it sevišķi jomās, kur pašiem vēl nav nepieciešamo resursu, piemēram, jauniešu vai mājražotāju aktivizēšanā.

Top
Mainīt izmēru