Sākums » Jaunumi » Piecu mēnešu ideju attīstības un mentoringa programma jaunajiem sociālajiem uzņēmējiem

Piecu mēnešu ideju attīstības un mentoringa programma jaunajiem sociālajiem uzņēmējiem

LEADER projekta “Veiksmīgs sociālais uzņēmējs lauku teritorijā” ietvaros oktobrī uzsākta mentoringa programma jaunajiem sociālajiem uzņēmējiem. Programmā iesaistījušies jau esoši, tikko dibināti sociālie uzņēmēji, kā arī topošie sociālie uzņēmēji, kuri vēl tikai attīsta savu ideju.

Piecu mēnešu mentoringa programmas ietvaros motivēti jaunie sociālie uzņēmēji attīstīs un pilnveidos 15 sociālās uzņēmējdarbības idejas. Programmas ietvaros paredzētas gan grupu nodarbības, gan individuālas sesijas. Katru mēnesi nodarbības tiek veltītas kādam noteiktam tematam – sociālās uzņēmējdarbības juridiskajiem jautājumiem un pārmaiņu teorijai, kas palīdz apzināties sociālo ietekmi, biznesa modeļa veidošanai, dizaina domāšanai, mārketingam, zīmola izstrādei, grāmatvedībai, kā arī biznesa plāna izstrādei.

Savu atbalstu uzņēmējiem individuālās un grupu sesijās sniegs eksperti ar pieredzi sociālās uzņēmējdarbības jautājumos: Madara Ūlande, “Sociālās uzņēmējdarbības asociācijas” vadītāja; Evita Štrausa, uzņēmuma “MILZU!” attīstības vadītāja; Vita Brakovska, biznesa trenere; Ieva Strazdiņa, grāmatvedības uzņēmuma “act.count.think” vadītāja, un citi.

Pasākumu programmā iekļautas dažādu formātu aktivitātes, piemēram, nodarbības klātienē, vebināri, individuālas konsultācijas un ikmēneša mācību grupas tikšanās tiešsaistē.

“Dažādu jomu eksperti, plašais nodarbību saturs un atšķirīgie komunikācijas formāti nodrošina, ka jaunam sociālajam uzņēmējam aktuālie jautājumi tiek apskatīti iespējami vispusēji, vienlaikus caur individuālajām konsultācijām iedziļinoties tajā, kas katram uzņēmumam ir atšķirīgs un būtisks”, stāsta projekta vadošās partnerības “Daugavkrasts” administratīvā vadītāja Aiga Smiltāne.

Pirmā klātienes nodarbība norisinājās Ķekavas kultūras namā 17.oktobrī, tai atlikušajā mēneša daļā sekos individuālās konsultācijas un noslēgumā grupu nodarbības tiešsaistē. Turpmākās nodarbības tiks organizētas, ņemot vērā valstī pastāvošos ierobežojumus.

 Projekts „Veiksmīgs sociālais uzņēmējs lauku teritorijā”, projekta Nr.19-00-A019.332-000009, tiek īstenots Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam apakšpasākuma „Starpteritoriālā un starpvalstu sadarbība” ietvaros. Projekta realizācijā iesaistījušās vietējās rīcības grupas – biedrības “Partnerība Daugavkrasts”, “Pierīgas partnerība”, “Darīsim paši!”, “Lauku partnerība Lielupe” un “SATEKA”.

Top
Mainīt izmēru