Sākums » Foto un video » Pēc pieredzes uz Alūksnes lauku partnerību

Pēc pieredzes uz Alūksnes lauku partnerību

21.-22.augustā Partnerības Daugavkrasts biedri, esošie un topošie uzņēmēji, biedrību pārstāvji un iedzīvotāji devāmies pieredzes apmaiņas braucienā uz Alūksnes lauku partnerības teritoriju gūt pieredzi, iedvesmu un idejas jauniem LEADER projektiem.
Ieskatījāmies Apes novada biedrību darbībā – kā tiek uzturēts “sportiskais gars” un aktīva brīvā laika pavadīšanas iespējas, sakārtotas telpas un vide, kur sanākt kopā, un mācīties gatavot ēst, šūt, saturīgi pavadīt brīvo laiku gan skolas bērniem, gan iedzīvotājiem.
Tikāmies ar iedvesmojošiem uzņēmējiem Apē un Alūsknē – gan mazu uzņēmumu pārstāvjiem, kuri sapņo lielus sapņus, gan nu jau nopietna šūšanas uzņēmuma vadītājiem, gan individuālajiem komersantiem, kuru veiksmīga darbība attīstījusies no hobija.
Iepazināmies ar Alūksnes tūrisma pakalpojumu sniedzējiem, kuri sekmē tūrisma attīstību Alūsksnē, pateicoties pašvaldības un uzņēmēju veiksmīgai mijiedarbībai infrastruktūras attīstībā, uzņēmumu veidošanā. Un, protams, visur klātesošais LEADER finansējums, kurš veicinājis šādu attīstību!
Apskatijām un iepazinām arī Alūksnes novada sabiedrības centru, kur biedrību un iedzīvotāju vajadzībām ir nodota māja dažādu ideju realizēšanai, prakstiskās dzīves organizēšanai.

Top
Mainīt izmēru