Sākums » Jaunumi » Partnerības Daugavkrasts biedru seminārs un pieredzes brauciens noslēdzot AIF projektu

Partnerības Daugavkrasts biedru seminārs un pieredzes brauciens noslēdzot AIF projektu

Aktīvo iedzīvotāju fonda atbalstīto un biedrības “Partnerība Daugavkrasts” realizēto kapacitātes projektu “Partnerības Daugavkrasts kapacitātes stiprināšana jaunas funkcijas attīstīšanai” noslēdzām ar diviem biedru pasākumiem.

13.maijā biedru seminārā atskatījāmies uz projektā paveikto iepriekšējā gada laikā. Projekta eksperti vēlreiz prezentēja savu veikumu un sagatavotos dokumentus, kas palīdz veiksmīgāk izprast, kā pilnveidot un virzīt darbību, lai veidotu nevalstiskā sektora kontaktpunktu/ platformu Ķekavas novadā. Semināra moderatora Āra Ādlera vadībā mēģinājām izzināt katra biedra stiprās puses un iesaisti turpmākajā biedrības un kontaktpunkta darbībā.

Ar ekspertu prezentācijām seminārā var iepazīties šeit:

Biedrības darbības izvērtējums

Jauno biedru iesaiste

Sadarbība ar pašvaldību

Kopsavilkums par projektā paveikto

Savukārt iepriekšējās nedēļas nogalē – 27. un 28.maijā devāmies izzinošā pieredzes braucienā uz Kurzemes pusi, izpētot dažādas nevalstiskā sektora organizācijas, lai smeltos idejas un zināšanas turpmākajam biedrības darbam.

“METRO CoWorking” Kuldīgā iepazinām kosptrādes telpas tapšanas procesus un tās darbību gan biznesa veidošanā, gan kopienas aktivizēšanā, veicinot tās saliedēšanos ar dažādu notikumu, projektu, pasākumu palīdzību. Pārliecinājāmies par kopstrādes telpas nozīmi un lomu aktīvo nevalstiskā sektora organizāciju darbībā kā vietu, kur ne tikai darboties, bet arī kopīgi veidot notikumus.

Aizputi no agrākiem apmeklējuma laikiem daudzi atcerējās kā klusu un aizmirstu pilsētu, bet šodien tā patīkami pārsteidz ar dzīvību, ko uztur ne tikai mazais vietējais bizness, bet arī pilsētas atjaunošanas procesi, kuros iesaistījušies “Graustu miljonāri” atjaunojot vecās mājas un domājot par to izmantošanu tūristu piesaistē, tādejādi ļaujot pilsētai pamazām atdzīvoties. Savukārt jauniešu aktivitātēm nodotā Ideju māja ir paraugs tam, kā iespējams ar minimālismu un projektu atbalstu veidot vietu, kas ir interesanta pašiem jauniešiem, kur tie labprāt pulcējas, pavada savu brīvo laiku un rūpējas ne tikai par jauniešu pasākumiem, bet arī par idejām, kas uzlabos sadzīvi Aizputē.

Pirmo dienu noslēdzām ar neliela ciema pie jūras – Ziemupes, kur patstāvīgi dzīvo aptuveni 150 cilvēki, apmeklējumu. Aktīvo iedzīvotāju stāstījums un iepazīstināšana ar paveikto ciematā, lai veidotu iedzīvotāju kopienu, to aktivizētu, radītu dažādus notikumus un pasākumus iedzīvotāju saliedēšanai, Ziemupes atpazīstamībai, sniedza pārliecību, ka ne vienmēr ir nepieciešams liels finansējums labu darbu paveikšanai. Vairāk ir nepieciešama labā griba, vēlme darboties un aktīvi iedzīvotāji, kuri gatavi kopīgi darboties un iesaistīties aktivitātēs. Ziemupes biedrība ir pozitīvs piemērs arī tam, kā iedzīvotāju kopienas biedrība var nodrošināt savu darbību ar pakalpojumu sniegšanu, tādejādi nopelnot finansējumu ne tikai biedrības patstāvīgo darbinieku atalgojumam, bet arī dažādu pasākumu organizēšanai.

Otro dienu iesākām ar Impact HUB Liepājā apmeklējumu, un izzinājām tā mērķus un darbību. Šeit izzinājām vienu no Impact HUB jaunajiem projektiem – NVO izaugsmes inkubators, kura mērķis ir 19 nevalstiskā sektora organizāciju attīstības veicināšana jeb “pacelšana nākamajā darbības līmenī” trīs mēnešu garumā piedāvājot tām dažādu mentoru atbalstu un palīdzot virzīties uz pašas organizācijas nospraustajiem izaugsmes mērķiem.

Noslēgumā iepazinām kopienas dārzu Liepājā, kuru Aktīvo iedzīvotāju fonda projekta ietvaros, ir izveidojusi biedrība “Radi Vidi Pats”, un kurš ir kā līdzeklis iedzīvotāju kopābūšanas un saskarsmes veicināšanai, kopienas veidošanai.

Kopumā jāsaka, ka katras organizācijas stāsts un piemērs deva mazu puzles gabaliņu idejām par to, kā tālāk veidot un attīstīt NVO platformu Ķekavas novadā, veicinot nevalstiskā sektora aktivitāti, sadarbību un pilnveidošanos, kā arī sadarbību ar pašvaldību.

Ieskats pieredzes braucienā: Pieredzes brauciens uz Kurzemes pusi

 

 

Top
Mainīt izmēru