Sākums » Jaunumi » Partnerība Daugavkrasts gatavojas jaunajam LEADER periodam

Partnerība Daugavkrasts gatavojas jaunajam LEADER periodam

Partnerība Daugavkrasts, gatavojoties jaunajam LEADER periodam, diskusijās ar Baldones un Baldones pagasta biedrībām, uzņēmējiem un iedzīvotājiem meklē risinājumus Ķekavas novada kā vienotas teritorijas pārstāvēšanai jaunajā LEADER finansējuma periodā.

Partnerība Daugavkrasts iepriekšējos Eiropas Savienības Lauku attīstības fonda finanšu piesaistes periodos LEADER programmas ietvaros ir darbojusies bijušā Ķekavas novada teritorijā.

Uzsākoties jaunā finanšu perioda plānošanas procesam (2023.-2027.gada plānošanas periods), un, ņemot vērā novadu reformu pagājušā gada vasarā, kad tika apvienoti Ķekavas un Baldones novadi, Partnerība Daugavkrasts ir uzsākusi sarunas ar Baldones pārstāvjiem par Ķekavas novada teritorijas apvienošanos arī vienā vietējās rīcības grupas teritorijā.

Vēlamies teikt paldies Baldones aktīvajām biedrībām, īpaši Baldones partnerībai, uzņēmējiem un iedzīvotājiem, kuri saskata pozitīvos ieguvumus visai novada teritorijai darbojoties vienoti LEADER finansējuma piesaistē, un ir par darbošanos Partnerībā Daugavkrasts nākamajā finanšu periodā. Apzināmies, ka mums vēl priekšā tikšanās un diskusijas par kopējās sadarbības izveidošanu, lai arī Baldones un Baldones pagasta teritorija tiktu pārstāvēta un darbotos Daugavkrastā, tomēr jau šobrīd atbalsts apvienošanās idejai ir ļoti svarīgs.

Lai veiksmīgi veidotu sadarbību jaunajā LEADER periodā, kā arī citās aktivitātēs, ar kurām biedrība Partnerība Daugavkrasts darbojas Ķekavas novadā, aicinām savā biedru pulkā gan Baldones un Baldones pagasta biedrības, uzņēmējus un iedzīvotājus, gan arī pārējā Ķekavas novada pārstāvjus!

Top
Mainīt izmēru