Sākums » Jaunumi » NVO vienā laivā ar Juri Žilko

NVO vienā laivā ar Juri Žilko

2022.gada 21.maijā biedrība “Ūdensmalu attīstībai” sadarbībā ar biedrību “Partnerība “Daugavkrasts”, Ķekavas novada domi, Daugavas muzeju, biedrību “Zaļā līdaciņa”, biedrību “Solis tuvāk” un daugaviešu kopienu pārstāvjiem aicina uz ūdensmalu atvēršanu Ķekavā, Sudrabgārņa krastā Dārznieku ielā 13, Doles salas krastā pie Daugavas muzeja, Alejās un Katlakalna Baltajā kāpā.

Biedrība “Ūdensmalu attīstībai” ar Eiropas lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020. gadam pasākuma “Atbalsts LEADER vietējai attīstībai (sabiedrības virzīta vietējā attīstība)” ir pabeigusi LEADER publiskās infrastruktūras projekta “Sudrabgārņa krasts” realizēšanu. Sadarbībā ar biedrību “Partnerība Daugavkrasts” un Ķekavas novada pašvaldības līdzfinansējumu krastā tapusi terase ar nojumi, iekārtota atpūtas vieta un uzstādīti laivu steķi. Projekts papildina iepriekš realizēto LEADER projektu “Sudrabgārņa ligzda”, kurā airētāju krastam tika iegādāti pontons un laipa. Savukārt projektā “Sudrabgārņa mobilitāte un drošība” iegādāta viena deviņvietīga glābšanas laiva, divasu piekabe laivas pārvadāšanai un īpaši šai piekabei paredzēta metāla konstrukcija sporta laivu pārvadāšanai.

21.maijā biedrības un daugaviešu kopienu pārstāvji sēdīsies vienā laivā ar Ķekavas novada domes priekšsēdētāju Juri Žilko, Attīstības komitejas priekšsēdētāju Andri Vītolu, Daugavas muzeja direktori Inesi Kupšāni un Partnerības “Daugavkrasts” vadītāju Aigu Smiltāni, lai kopīgi apsekotu Sausās Daugavas krastus tās rekreācijas potenciāla rosināšanai.

12.00-12.30 Neformāla Sudrabgārņa krasta atklāšana

13.00 – 13.30 Daugavas muzeja krasts Doles salā

14.00-14.30 Alejas

14.30-15.15 Katlakalna Baltā kāpa

Biedrības “Ūdensmalu attīstībai” mērķis ir droši, ikvienam pieejami, labiekārtoti krasti un ūdenssporta attīstība Latvijā. ​Biedrība vēlas izveidot gludūdens airēšanas un ūdenssporta centru Ķekavas novadā, Sausajā Daugavā. Sudrabgārņa krasts ir pirmais solis ceļā uz modernas un iekļaujošas tautas sporta infrastruktūras izveidi Sausās Daugavas krastā. 2021.gada nogalē biedrība ir parakstījusi nodomu protokolu ar Ķekavas novada domi par pārnovadu sadarbības rosināšanu ūdensmalu attīstībai.

Uzziņām: Sandra Zilberta
tel. 22078722 e-pasts: sandra.zilberta@gmail.com  www.freewaterfront.org

Vairāk informācijas par Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai pieejams Eiropas Komisijas tīmekļa vietnē.

Top
Mainīt izmēru