Sākums » Jaunumi » Noslēgusies pieteikšanās skolēnu konkursam „Aizved klasi piedzīvojumā!”

Noslēgusies pieteikšanās skolēnu konkursam „Aizved klasi piedzīvojumā!”

LEADER projekta „Tūrisms kopā” ietvaros organizētajā skolēnu konkursā „Aizved klasi piedzīvojumā!” saņemti pavisam kopā 34 pieteikumi no visu sešu projektā iesaistīto novadu vispārējās izglītības iestādēm.

Lai veicinātu LEADER projekta „Tūrisms kopā” novados esošo tūrisma objektu atpazīstamību, kā arī bērnu un jauniešu interesi par sava novada un kaimiņu novadu tūrisma piedāvājumu, no 17.februāra līdz 15.martam Mārupes, Olaines, Babītes, Ķekavas, Ozolnieku un Jelgavas novadu skolu audzēkņi tikai aicināti sastādīt vienas dienas tūrisma maršrutu, kādā gribētu aizvest savu klasi šajā pavasarī. Visvairāk tika saņemti tieši visas klases veidoti vienas dienas maršruti un daži bija izvēlējušies vispirms paceļot pa savu novadu, tikai pēc tam doties tālāk – uz kaimiņu novadiem. Visaktīvākie konkursa dalībnieki ir Jelgavas novada skolu audzēkņi, bet pa 5 dažādiem pieteikumiem saņemts no Ķekavas vidusskolas un Vircavas vidusskolas. Žūrija augsti novērtē konkursa dalībnieku centību un radošo izdomu, jo lielākā daļa pieteikumu tikuši papildināti ar shematiskiem maršruta attēlojumiem, zīmējumiem un kolāžām dažādās tehnikās.

Kā liecina saņemtās pieteikuma anketas, visvairāk skolēnu vēlas viesoties Aviācijas tehnikas muzejā (iekļauts 8 maršrutos) un Starptautiskajā lidostā „Rīga” (iekļauta 6 maršrutos). Līdz ar to, saistošākais novads licies Mārupes, jo kopumā tas iekļauts 21 maršrutā. Tomēr, vairāk kā trijos maršrutos iekļauti arī tādi apskates objekti kā ražotne „Konfelāde” (iekļauts 5 maršrutos), Olaines Vēstures un mākslas muzejs (5), Annas Koku skola (4), Kaziņu ferma „Līcīši” (4), ražotne „Madara Cosmetics” (4) un Olaines Mežaparks ar bērnu rotaļu pilsētiņu (4). Šī skolēnu izvēle liecina par to, ka vienlīdz interesantas liekas gan radošas un izzinošas ekskursijas, gan arī apskates objekti, kuros kā galvenais vadmotīvs ir vēstures aspekts. Interesanti, ka visbiežāk maršruts ticis veidots tā, lai varētu paviesoties divos novados, bet divi maršruti veidoti tā, lai vienā dienā paspētu pabūt pat četros novados. Savukārt, par biežāk izraudzīto pusdienu vietu kļuvis restorāns „Meka” Ozolnieku novadā.

Sekojot līdzi notikumiem valstī, sakarā ar Covid-19, ir pieņemts lēmums skolēnu konkursa norisi pagarināt. Darbu apkopošana un vērtēšana norisināsies līdz š.g. 14.aprīlim un braucienu ieguvēji tiks paziņoti pēc š.g. 14.aprīļa mājas lapā www.pierigaspartneriba.lv un Facebook kontā pieriga.travel. Braucienu norise varētu tikt plānota maija beigās/jūnija sākumā, (iepriekš vienojoties ar konkursa uzvarētājiem). Aicinām sekot līdzi jaunākajai informācijai Facebook kontā pieriga.travel!

Vairāk informācijas:
turismskopa@pierigaspartneriba.lv, 20212125

Ar mērķi sadarboties un vienotām mārketinga aktivitātēm popularizēt kopēju atpūtas piedāvājumu teritoriju iedzīvotājiem un viesiem, projektā „Tūrisms kopā” apvienojušies seši Pierīgas novadi. Projektu īsteno vietējās rīcības grupas – biedrības „Pierīgas Partnerība”, Lauku partnerība „Lielupe” un partnerība „Daugavkrasts” – kopā ar pārstāvēto novadu pašvaldībām – Mārupes, Olaines, Babītes, Ķekavas, Ozolnieku un Jelgavas.

Projekts „Tūrisms kopā” (17-00-A019.332-000005) tiek īstenots Lauku attīstības programmas 2014.-2020. gadam pasākumā „Starpteritoriālā un starpvalstu sadarbība”.

Top
Mainīt izmēru