Sākums » Jaunumi » Noslēgusies LEADER 6.kārtas projektu izvērtēšana

Noslēgusies LEADER 6.kārtas projektu izvērtēšana

Laika periodā no 2020.gada 15.oktobra līdz 15.novembrim varēja iesniegt LEADER projektus Partnerības Daugavkrasts izsludinātajā 6.kārtā 1.rīcībā “Sīko, mazo un vidējo uzņēmumu izveidošana un attīstība, tirdzniecības vietu izveidošana” un 2.2.rīcībā “Sabiedrisko aktivitāšu dažādošana un veicināšana, mūžizglītības veicināšana”.

Katrā rīcībā tika iesniegti astoņi projekti.

1.rīcībā tika atbalstīti visi astoņi projekti, rezervētais publiskais finansējums – EUR 115 101,67.

Savukārt 2.2.rīcībā par atbilstošiem SVVA stratēģijai tika atzīti septiņi projekti, bet, finansējuma trūkuma dēļ, apstiprināti tikai pieci . Viens projekts tika noraidīts kā neatbilstošs stratēģijai. Rezervētais publiskais finansējums – EUR 37 997,15.

Partnerības Daugavkrasts SVVA padome līdz 15.decembrim ir izvērtējusi 6.kārtā iesniegtos LEADER projektus un nodevusi tos tālākai vērtēšanai Lauku atbalsta dienestam.

Ar plašāku informāciju var iepazīties šeit:

Vērtēšanas rezultāti 1.rīcība

Vērtēšanas rezultāti 2.2.rīcība

Top
Mainīt izmēru