Sākums » Jaunumi » Noslēgusies jaunā perioda LEADER 1.kārtas projektu vērtēšana

Noslēgusies jaunā perioda LEADER 1.kārtas projektu vērtēšana

Partnerībā Daugavkrasts no 2024. gada 20. aprīļa līdz 20. maijam pieņēma LEADER projektus jaunā plānošanas perioda (2023.-2027.gads) pirmajā projektu iesniegšanas kārtā.

Projektus varēja iesniegt četrās rīcībās:

  • Atbalsts uzņēmējdarbības attīstībai;
  • Lauku biļete;

2.2. Sabiedrisko aktivitāšu dažādošana;

2.3. Jauniešu iniciatīvas.

Kopā visas rīcībās tika iesniegti 8 projekti: četri uzņēmējdarbības rīcībā, trīs sabiedrisko aktivitāšu rīcībā un viens uz jauniešu iniciatīvu. Savukārt “Lauku biļetē” netika iesniegts neviens projekts.

Vērtēšanas procesā visi projekti ir atbilduši partnerības vērtēšanas kritērijiem, kā arī projektu tālākai virzībai ir pieticis publiskais finansējums. Projekti nodoti tālākai vērtēšanai Lauku atbalta dienestam.

Lauku atbalsta dienestam vērtēšanai nodoto projektu rezervētais publiskais finansējums un ieceres atbalstītajos projektos:

1.1. Atbalsts uzņēmējdarbības attīstībai – EUR 44 710.44

– digitālās drukas un pakošanas ceha attīstība

– tūrisma pakalpojumi – kupola telšu iegāde

– konditorejas attīstība mājražošanas apstākļos

– mācību lietotnes programmatūras izstrāde

2.2. Sabiedrisko aktivitāšu dažādošana – EUR 19 395.98

– bezmaksas apmācības kopienām un par pirtī iešanas tēmu

– aprīkojuma iegāde draudzes āra aktivitāšu nodrošināšanai

2.3. Jauniešu iniciatīvas – EUR 6 000.00

– apmācības par sevis izzināšanas tēmām

Apstiprināto projektu saraksts.

 Nākamā projektu kārta paredzēta šā gada rudenī!

Top
Mainīt izmēru