Sākums » Jaunumi » Noslēdzies projekts “Kaimiņu sadarbība kopīgai attīstībai”

Noslēdzies projekts “Kaimiņu sadarbība kopīgai attīstībai”

Līdz ar oktobra beigām ir noslēdzies arī biedrību „Pierīgas partnerība” un „Partnerība Daugavkrasts” šī gada laikā kopīgi realizētais projekts „Kaimiņu sadarbība kopīgai attīstībai”, kuru atbalstījis Sabiedrības integrācijas fonds no Kultūras ministrijas piešķirtajiem Latvijas valsts budžeta līdzekļiem.

Visā projekta realizācijas laikā tika veikts pētījums par nevalstisko sektoru projektā iesaistītajos novados: organizāciju “profilu”, darbību, savstarpējo sadarbību un sadarbības iespējām ar pašvaldībām, kā arī pašvaldību atbalstu nevalstiskajam sektoram. Pētījuma ietvaros tika iepazītas jaunas organizācijas, jauni iedzīvotāju kopienu līderi, kuri vēlas veidot iedzīvotāju kopienas novadu apdzīvotajās vietās, diskutējām ar pašvaldībām un biedrībām par to iesaistes iespējām novadu dzīves kvalitātes uzlabošanā, iedzīvotāju aktivizēšanā un iesaistē. Ar pētījumu var iepazīties šeit: Petijums Pieriga NVO

Projekta ietvaros tika realizēti dažādi pasākumi: iedzīvotāju forumi “Ideju skrejceļš”, divu dienu pasākums “Dižkūre”, pieredzes brauciens uz Vidzemi, seminārs iedzīvotāju kopienu līderiem/ veidotājiem trīs novadu – Mārupes (t.sk. Babītes), Olaines un Ķekavas (t.sk. Baldones) nevalstiskajām organizācijām, aktīvo kopienu līderiem. Kopumā pasākumos piedalījās vairāk kā 140 dalībnieki. Iedzīvotāju forumos “Ideju skrejceļš” nevalstiskā sektora pārstāvji piecās dažādās tematiskajās grupās: kultūra un izglītība; vide, mājoklis, drošība; uzņēmējdarbības attīstība, tūrisms, amatniecība; sports, atpūta, iespējas jauniešiem un iedzīvotāju kopienas diskutēja par iedzīvotāju redzējumu novadu sekmīgai attīstībai. Tika apkopotas vairāk kā 163 idejas – gan tādas, kuras var realizēt paši iedzīvotāji vai novada nevalstiskās organizācijas, gan tādas, kur nepieciešama pašvaldības iesaistīšanās. Ideju apkopojums pieejams gan biedrību mājaslapās, gan iesniegts novadu pašvaldībās.

Top
Mainīt izmēru