Sākums » Jaunumi » Noslēdzam projektu “Nevalstiskā sektora sadarbības stiprināšana Ķekavas novadā”

Noslēdzam projektu “Nevalstiskā sektora sadarbības stiprināšana Ķekavas novadā”

2020.gada 17.oktobrī atpūtas kompleksā “Valmoniras” noritēja projekta “Nevalstiskā sektora sadarbības stiprināšana Ķekavas novadā” noslēguma pasākums. Pasākuma dalībnieki izvērtēja projektā paveikto, iepazinās ar pieredzes stāstiem no mūsu kaimiņiem – biedrība “Liepas” no Iecavas novada un iedzīvotāju kopiena no Dzilnu ciema Babītes novadā, kā arī deva praktisku ieguldījumu jautājumu risināšanā, ko bija izvirzījuši biedrību pārstāvji:
1.Kā veicināt iedzīvotāju savstarpējo sadarbību kopīgu darbu veikšanai?
2.Kā iedzīvotājiem veidot ilgtermiņa attiecības ar pašvaldību un atbildīgajām institūcijām?
3.Kā veidot un nodrošināt pakalpojumus iedzīvotāju dažādām mērķa grupām?
No pieredzes devējiem pārliecinājāmies, ka katrā biedrībā, kopienā ir jābūt vienam – diviem līderiem, kuri aizrauj visus pārējos, ka nedrīkst īstenot idejas, kurām nav vismaz pāris domubiedru atbalsta, ka vienmēr ir jāmāk pakāpties soli atpakaļ vai sānus, lai pēc tam vēl labākā kvalitātē ietu uz priekšu.
Kamēr pieaugušie cītīgi klausījās un darbojās pasākumā, līdzi atnākušajiem bērniem tika sarūpēti dažādi saturīgi laika pavadīšanas pasākumi – iepazīšanās ar rūķiem, kuri dzīvo turpat Valmoniru teritorijas mežā pašbūvētās mājiņās, sadraudzēšanās ar saimniecības dzīvniekiem, dažas sportiskas aktivitātes un noslēgumā burvju mākslinieka Dantes Pecolli uzstāšanās.

Prezentācija par paveikto projektā – SIF_projekts_noslēgums_171020

Ideju un darāmo darbu apkopojums no visiem pasākumiem – Apkopojums_NVO_projekts_pasakumi

Ieskats pasākumā – Biedrību un iedzīvotāju kopienu ideju domnīca bildēs

Turpinājumā neliels atskats uz to, kas paveikts projekta “Nevalstiskā sektora sadarbības stiprināšana Ķekavas novadā” laikā:

  • darbošanos sākām ar to, ka apzinājām biedrības un iedzīvotāju kopienas Ķekavas novadā – kopā mums ir ap 80 biedrībām un dažādos pasākumos ir iesaistījušās 5-6 iedzīvotāju kopienas. Biedrības nosacīti var iedalīt 3 grupās: 1.ir aktīvas un darbojas, t.sk. interesē arī kopējās aktivitātes novada ietvaros, 2.nodibinātas konkrētam mērķim, to izpildījušas un šobrīd iestājies “snaudas” periods, 3.vai nu ir neaktīvas, vai meklē jaunus līderus, kuri gribētu atjaunot biedrības darbību. Savukārt iedzīvotāju kopienas – dažas ir ar pieredzi savas teritorijas apsaimniekošanā, dažas kopīgu pasākumu organizēšanā, bet citas vēl tikai veidojas un gūst pieredzi, kā darboties.
  • visas biedrības/ iedzīvotāju kopienas tika aicinātas aizpildīt anketu, lai izveidotu biedrību sarakstu un profilus. Kas no tā ir sanācis, varat novērtēt šeit: https://daugavkrasts.lv/kekavas-novada-nvo/informacija-par-nvo/ Aicinu joprojām pārējās biedrības sniegt informāciju par sevi, lai arī varam jūs pievienot sarakstam, un vienuviet būtu pieejama informācija un kontakti. Šeit pat mājas lapā ir izveidota notikumu sadaļa, kur aicinu biedrības iesūtīt un ievietot sev aktuālo informāciju, apsolu ar to padalīties arī FB un sūtīt epastos;
  • mums ir bijuši trīs pasākumi, kuru laikā esam diskutējuši par biedrību un iedzīvotāju kopienu darbību, sadarbošanos, u.c. jautājumiem, dibinājuši kontaktus, dalījušies ar pieredzi, braukuši skatīties pieredzi Kurzemē.

Atskatoties uz paveikto, jāsecina, ka mums vēl ir daudz darāmā, tai skaitā arī visiem kopā, tāpēc viens no turpmākajiem mērķiem ir neapstāties tikai pie šī projekta realizācijas, bet turpināt sadarboties un kustināt nevalstiskā sektora dzīvi novadā. Idejas, ko vajadzētu darīt jau ir izteiktas projekta aktivitātēs, tomēr aicinu ikvienu, kurš vēlas turpināt sadarbību, iesaistīties gan kopējās aktivitātēs, gan to plānošanā un organizēšanā arī turpmāk.

Projekts “Nevalstiskā sektora sadarbības stiprināšana Ķekavas novadā”, Nr.2020.LV/NVOF/MIC/023. Pasākumu finansiāli atbalsta Sabiedrības integrācijas fonds no Kultūras ministrijas piešķirtajiem Latvijas valsts budžeta līdzekļiem.

Top
Mainīt izmēru