Sākums » Jaunumi » Noskaidroti skolēnu konkursa „Aizved klasi piedzīvojumā!” uzvarētāji

Noskaidroti skolēnu konkursa „Aizved klasi piedzīvojumā!” uzvarētāji

Ir noslēdzies žūrijas darbs pie skolēnu konkursa „Aizved klasi piedzīvojumā!” saņemto pieteikumu anketu vērtēšanas. Pavisam kopā tika izskatīti 34 konkursa pieteikumi no visu sešu LEADER sadarbības projekta „Tūrisms kopā” iesaistīto novadu vispārējās izglītības iestādēm.

Lai veicinātu LEADER sadarbības projekta „Tūrisms kopā” novados esošo tūrisma objektu atpazīstamību, kā arī bērnu un jauniešu interesi par sava novada un kaimiņu novadu tūrisma piedāvājumu, no š.g. 17.februāra līdz 15.martam Mārupes, Olaines, Babītes, Ķekavas, Ozolnieku un Jelgavas novadu skolu audzēkņi tikai aicināti sastādīt vienas dienas tūrisma maršrutu, kādā ar savu klasi gribētu doties. Vislielākā konkurence bija tieši sākumskolas (1.-4.kl.) klašu grupā, kurā par uzvarētāja statusu sacentās 19 konkursa pieteikumi. Lielākā daļa no konkursa anketām bija papildinātas ar bērnu veidotām kolāžām, zīmējumiem un maršrutu shematiskiem attēlojumiem, kas žūrijas darbu padarīja īpaši grūtu. Nedaudz mazāk – 13 pieteikumu tika saņemts pamatskolas (5.-9.kl.) klašu grupā un arī vizuālie pavadmateriāli tikuši pievienoti vairs ne lielākajai daļai pieteikumu. Savukārt, tikai divas, un kā atzina žūrijas locekļi, ļoti līdzvērtīgā kvalitātē aizpildītas konkursa pieteikuma anketas, tika saņemtas vidusskolas grupā.

Žūrijas komisiju veidoja pavisam kopā deviņi locekļi, pa vienam pārstāvim no katra projekta „Tūrisms kopā” īstenošanas partnera puses – biedrību „Pierīgas Partnerība”, Lauku partnerība „Lielupe”, „Daugavkrasts” un Mārupes, Olaines, Babītes, Ķekavas, Ozolnieku un Jelgavas pašvaldībām. Ņemot vērā šobrīd valstī ieviestos pulcēšanas ierobežojumus, žūrijas tikšanās norisinājās tiešsaistē, izmantojot „Zoom” platformu.

Žūrija lēma, ka konkursā 1.-4.klašu grupā uzvar Ķekavas vidusskolas 2.d klase ar tūrisma maršrutu “Piedzīvojums”, 5.-9.klašu grupā Elejas vidusskolas 8.a klase ar tūrisma maršrutu “Kā mēs braucām profesijas lūkoties”, bet 10.-12.klašu grupā Kalnciema vidusskolas 10.klase ar tūrisma maršrutu “No laukiem uz pilsētu”. Par braucienu norisi konkursa organizatori sazināsies un vienosies ar pieteikumu anketās norādītajām kontaktpersonām individuāli.

Paldies visiem konkursa dalībniekiem par ieguldīto darbu un kvalitatīvi sagatavotajiem pieteikumiem! Apsveicam pieredzes apmaiņas braucienu ieguvējus!

 

Vairāk informācijas:
turismskopa@pierigaspartneriba.lv, 20212125

Top
Mainīt izmēru