Sākums » Jaunumi » Mežinieku kopiena lepojas ar jaunajām ceļu norādēm

Mežinieku kopiena lepojas ar jaunajām ceļu norādēm

Biedrība “Mežinieku apkaimes attīstībai” realizējusi projektu “Rādām ceļu Mežiniekos”, uzstādot 14 norāžu zīmes uz lauku sētām, vietām un objektiem.

Biedrība “Mežinieku apkaimes attīstībai” Ķekavas novada fizisko personu un nevalstisko organizāciju projektu atbalsta konkursā 2021.gada maijā iesniedza projekta pieteikumu par ceļa norāžu uzstādīšanu uz lauku viensētām, un pašvaldība to atbalstīja, piešķirot 2896 euro lielu finansējumu.

Vispirms biedrība izstrādāja norāžu uzstādīšanas kritērijus, lai tiktu nodrošinātas vienotas iespējas visiem. Pēc izstrādātajiem kritērijiem tika noteiktas norāžu uzstādīšanas vietas un konkrētās māju norādes katrā izvēlētajā vietā. Tika iesaistīti visi Mežinieku iedzīvotāji, skaidrojot norāžu izvietošanas principus, ņemot vērā, ka visas vēlmes pēc norādēm par projekta finansējumu nebija iespējams apmierināt. Projekta konkursa nosacījumi paredzēja arī biedrības līdzfinansējuma nodrošināšanu, ko biedrība ieguva vācot ziedojumus. Mežinieku iedzīvotāji saziedoja 690 euro, kas krietni pārspēja nepieciešamo līdzfinansējuma apjomu. Par savāktajiem iedzīvotāju ziedojumiem būs iespējas papildus uzstādīt vēl divus norāžu stabus ar 12 norādēm.

Pēc tam sekoja norāžu un to vietu saskaņošana ar pašvaldību, A/S “Latvijas valsts meži”, zemes privātīpašniekiem, kā arī ar VSIA “Latvijas Valsts ceļi”. Saskaņošanas process izrādījās ilgāks nekā bija sākotnēji plānots, tāpēc nākamie projekta darbi nobīdījās no  laika grafika. Spītējot jau uznākušajam salam un sniegam, kopienas brīvprātīgie palīgi pabeidza norāžu uzstādīšanas darbus pirms Ziemassvētkiem, un tagad Mežinieku apkaimi rotā vienota stila ceļu norādes, kas ļaus vieglāk atrast ceļu uz Mežinieku lauku sētām.

Realizējot šo projektu, tika  veicināta arī  apkaimes kopienas attīstība;  tika sekmēta gan vienošanās kultūra starp apkaimes iedzīvotājiem, izstrādājot shēmu ar norāžu izvietojumu, gan Mežinieku apkaimes koptēla ieviešana dzīvē – norāžu augšgalu rotā nesen tapušais Mežinieku apkaimes logo un vienota dizaina norādes palīdz radīt vienotas apkaimes iespaidu.

Biedrība pateicas visiem iesaistītajiem brīvprātīgajiem un pašvaldības atbalstam šī projekta realizēšanā!

Ja vēlaties uzzināt par citām biedrības “Mežinieku apkaimes attīstībai” 2021.gadā paveiktajām aktivitātēm un gūtajām atziņām, aicinām pieslēgties tiešsaistes pasākumam 26.janvāra plkst. 18.00. (pieteikšanās https://ej.uz/Mezinieku_pieredze), kur biedrība dalīsies savā pieredzē, kas gūta realizējot gan Aktīvo iedzīvotāju fonda projektu “Biedrības kapacitātes stiprināšana pārejai jaunā attīstības posmā”, gan brīvprātīgās iniciatīvas.

Top
Mainīt izmēru