Sākums » Jaunumi » Mežinieku kopiena gatava spert platu soli tālākā attīstībā

Mežinieku kopiena gatava spert platu soli tālākā attīstībā

Vēsturiski Mežiniekus pazina kā apdzīvotu vietu ar savu skolu, pasta nodaļu, vēlākos – padomju laikos, kad tika izveidoti divu ciemu nosaukumi – Mellupi un Plakanciems, tapa arī ambulance, klubs un pat estrāde. Bet kopš deviņdesmitajiem gadiem apkaime bija vien nostūris Iecavas vai Ķekavas novados ar vāji attīstītu infrastruktūru, sabiedrisko aktīvitāšu nepieejamību, katrs dzīvoja pats par sevi un rūpējās par savu sētu.

Ja līdz šim apkaimē gandrīz visas bija dzimtas ar savu vēsturi, tad pēdējos gados ģimenes, kuras atklājušas vietas neparasto  burvību – plašās mežu teritorijas, retā apdzīvotība, viensētu princips, Misas upes klātbūtne tiešā Rīgas tuvumā, steidz iegādāties intensīvās lauksaimniecības un rūpniecības neskartos lauku īpašumus lielpilsētas pievārtē.

Biedrība „Mežinieku apkaimes attīstībai” ir apkaimes aktīvo iedzīvotāju kopiena, kas izveidota Mežinieku apkaimes un tās sabiedrības attīstības veicināšanai, lai sekmētu pievilcīgas dzīves vides veidošanu apkaimē, vietējo – Mežinieku apkaimes iedzīvotāju aktivizēšanu un saliedēšanu kopīgu mērķu, kas atbilst tās vērtībām, labā.

Biedrības “Mežinieku apkaimes attīstībai” tapšana ir vietējo iedzīvotāju atzīšanās mīlestībā savai dzīvesvietai ar mērķi pašu spēkiem pilnveidot un attīstīt apkaimi. Trīs gadu garumā aktīvistu grupa ir intensīvi strādājusi realizējot Mežinieku svētkus, Miķeļdienas maiņas tirdziņu, Vienas dienas restorānu dienu, sakopusi apkaimi talkās, rakstījusi dažādu projektu pieteikumus apkaimes attīstībai un vietējās sabiedrības saliedēšanai, izteikusi viedokli vācot parakstus, risinājusi dažādas iedzīvotājiem būtiskas problēmas kopā. Ir izveidotas arī kopienas Facebook un Whatsapp grupas (vairāk kā 80 dalībnieki, kas ir ļoti daudz, ņemot vērā, ka apkaimē ir deklarēti vien nepilni 400 iedzīvotāji), kur apmainās ar aktuālo informāciju, kooperējas dažādu ārpakalpojumu pirkšanai un darbu veikšanai, sveic svētkos un dalās sajūtās.

Līdzšinējā biedrības darbība balstījusies uz brīvprātīgā darba principiem, taču neatlaidīgie centieni piesaistīt arī finansējumu mērķtiecīgai biedrības tālākai attīstībai ir vainagojušies panākumiem un maijā tiek uzsākta projekta “Biedrības kapacitātes stiprināšana pārejai jaunā attīstības posmā” realizācija. Šo projektu finansē Islande, Lihtenšteina un Norvēģija caur EEZ un Norvēģijas grantu programmu “Aktīvo iedzīvotāju fonds”. Biedrības projekta mērķis ir ielikt ilgtspējīgu pamatu biedrības attīstībai nākotnē, izveidojot vienotu stratēģisko redzējumu par biedrības un apkaimes attīstību, vairojot un stiprinot biedrības cilvēkresursus, veicinot kopienas atpazīstamību un izveidojot pieredzes apmaiņas platformu ar citiem aktīvajiem ciemiem/ apkaimēm Latvijā.

Projektu uzsāksim ar visu apkaimes iedzīvotāju informēšanas kampaņu un sociālo aptauju, detālāk apzinot kopienas galvenos – cilvēkresursus, tos aktivizējot, aicinot uz sadarbību un iesaistot arvien jaunus vietējos iedzīvotājus Mežinieku attīstības veicināšanā. Mūsu mērķis ir parādīt iedzīvotājiem iespējas kopīgiem spēkiem pašiem panākt savas dzīves vides uzlabošanos un visiem, kas vēlās iesaistīties, dot šādu iespēju caur darbošanos biedrībā.

Kā arī projekta sākumposmā ir plānots veicināt Mežinieku kopienas atpazīstamību, izveidojot savu vizuālo identitāti/logo, radot kopienas mājas lapu un stratēģiju atpazīstamības tālākai sekmēšanai.

Biedrība cer, ka ar projekta palīdzību izdosies sasniegt tās mērķus ātrāk un efektīvāk, kā arī ar savu piemēru iedvesmot citas apkaimes un ciemus.

Top
Mainīt izmēru