Sākums » Jaunumi » Mežinieku apkaime turpina veidoties par īstu kopienu

Mežinieku apkaime turpina veidoties par īstu kopienu

Mežinieku apkaimes kopiena izveido savu stāstu taku ar apkaimes pieredzējušāko ļaužu liecībām, kopīgi ielīgo Jāņus, izglītojas semināros, saliedē jauniešus un plāno turpmākās aktivitātes šai vasarai. Kopienas centieni ir pamanīti un novērtēti arī valsts mērogā; kopš 29. jūnija Mežinieku kopiena lepni nes viedā ciema statusu.

Plakanciema un Mellupu pusē pie pašas novada robežas atrodas Mežinieku apkaime, un te iedzīvotāji kopš seniem laikiem netiecās uz novada centru, bet mīļu prātu risinājumus, palīdzību un domubiedrus meklēja tuvējā apkaimē kaimiņu lokā. Biedrība “Mežinieku apkaimes attīstībai” ir radījusi iespēju aktīvajiem iedzīvotājiem atkal no jauna iedzīvināt Mežinieku ļaužu spēju pašorganizēties, padarot dzīvi apkaimē saistošāku, saliedētāku un notikumiem bagātu. Aktivitātes tiek veiktas gan brīvprātīgi un par pašu saziedotajiem līdzekļiem, gan piesaistot dažādu projektu finansējumu. Tā, pateicoties Sabiedrības integrācijas fonda projektam “Nākamais secīgai solis Mežinieku kopienas attīstībā”, kas tiek finansēts no Kultūras ministrijas piešķirtajiem Latvijas valsts budžeta līdzekļiem, tika radīta iespēja apkaimes iedzīvotājiem satikties un dalīties savā pieredzē divos praktiskās pieredzes apmaiņas semināros – par permakultūras principu ieviešanu dārzā un par lauku videi piemērotu mājvietu veidošanu gan būvējot jaunu, gan atjaunojot esošo lauku sētu. Abos pasākumos piedalījās prāvs skaits dalībnieku, kas nebija pārsteigums, jo veicot apkaimes ļaužu aptauju pagājušajā gadā, tieši šīs divas tēmas iezīmējās kā visaktuālākās.

Apzinoties, ka Mežinieku ļaudis vieno apkaimes vēsture, kurai ir liela loma vietas identitātes veidošanā, iepriekš minētā projekta ietvaros notika vecāko ļaužu stāstu uzklausīšana un pierakstīšana, kā rezultātā tapa Mežinieku stāstu taka, kuru atklājām12.jūnijā. Taka “Mežinieku daba” ir aptuveni 2km gara pastaigu taka mežā Misas upes krastā, kurā, izmantojot savas viedierīces, var noklausīties vietējo ļaužu atmiņu stāstu fragmentus par 8 dažādām tēmām par aizgājušā gadsimta dzīvi šeit, apkaimē. Kopīgi paveiktais darbs līdz šim pulcējis lielāko brīvprātīgo palīgu skaitu: 19 stāstniekus, 8 stāstu pierakstītājus, 6 takas sagatavotājus, 11 atklāšanas pasākuma organizatorus. Par lielo iesaisti ir patiess prieks, jo tas apstiprina iedzīvotāju gatavību piedalīties savas apkaimes notikumos un to veidošanā. Pasākuma atklāšanas foto galeriju un sīkāku informāciju par taku iespējams aplūkot mājaslapā www.mezinieki.lv, sadaļā “Dienasgrāmata”. Stāstu taka pieejam ikvienam interesentam laikā līdz šī gada 20. novembrim. Takas sākuma punkts atrodas zirgu un cilvēku labsajūtas centra “Dabas Zirgi” teritorijā.

19.jūnijā apkaimē tika ieskandināti svētki ar kopīgu Jāņu ielīgošanas pasākumu. Kapela “Brička” ar dziesmām un dančiem ienesa svētku sajūtu lauku sētās, Sociālajā mājā Mellupos un noslēguma pasākumā  “Lielratniekos”, kur visi kopā, tajā skaitā ar apkaimē izmitinātajām ukraiņu ģimenēm, priecīgi un kustīgi noskaņojās gada gaidītākajiem svētkiem.

Jūlijā aktivitātes Mežiniekos turpinās un viena no tām – apkaimes jauniešu vasaras tikšanās un tīklošanās z/s “Valmoniras” norisinājās 2. jūlijā.  Pati pirmā jauniešu satikšanās notika 3. jūnijā, kas pulcēja pārsteidzoši lielu skaitu jauniešu, kuri kopīgi lēma par tālākajiem soļiem jauniešu saliedēšanā un  iesaistē apkaimes attīstībā. Nākamo tikšanos 2.jūlijā jau organizēja paši jaunieši un pasākumā bija gan iedvesmojoša uzruna no z/s Valmoniras saimnieka Ilgvara Bites, gan diskusija par Mežinieku kopienu un iespējām tajā, gan futbola mačs, gan kopīga picu gatavošana u.c. saliedēšanās aktivitātes. Jaunieši ir gatavi aktīvi iesaistīties atbalsta sniegšanā vecāka gadagājuma cilvēkiem dažādu tehnoloģiju, viedierīču apguvē un citās aktivitātēs. Liels paldies z/s “Valmoniras” saimniekiem par jauniešu uzņemšanu un dalību jauniešu saliedēšanā, kā arī aktīvajiem apkaimes jauniešiem. Vasaras tikšanās devusi pārliecību, ka jaunieši ir liels spēks Mežinieku kopienas turpmākā attīstībā.

Mežinieku kopiena lepojas, ka ir starp tām sešām Latvijas aktīvajām un  inovatīvajām kopienām, kas 29.jūnijā Latvijas viedo ciemu un lauku kopienu forumā tika godinātas par iegūto atpazīstamības zīmi “Viedais ciems”. Līdz ar to Mežinieku apkaime ir pirmais viedais ciems Ķekavas novadā un viens no 18 ciemiem, kas Latvijā ieguvis šo goda nosaukumu.  Mežinieki 2021. gadā saņēma statusu “Ceļā uz viedo ciemu”, kas bija kā papildus motivāciju turpināt iesākto, lai jau šogad saņemtu patiesu apliecinājumu Mežinieku kopienas saliedētībai un spējai sadarboties.

Tālākajos Mežinieku apkaimes vasaras plānos ietilpst:

  • 19.-22.07. un 29.07. notiks pirmā Mežinieku bērnu vasaras nometne zirgu un cilvēku labsajūtas centrā “Dabas Zirgi” kā arī Mežinieku svētki 30.07.22. Mellupu sociālās mājas pagalmā. Šo abu pasākumu norisi finansiāli atbalsta Sabiedrības Integrācijas fonds biedrības izlolotā projekta ”Ģimenei draudzīgas vides stiprināšana Mežinieku apkaimē” ietvaros. Mežinieku svētki līdz šim pulcējuši vislielāko ļaužu skaitu – te satiekas iedzīvotāji, viņu draugi, radi un paziņas gan no tuvējās apkaimes, gan no tālākām vietām. Pasākumā plānotas kopīgas aktivitātes ar rotaļām, viktorīnām, meistarklases un sacensības, kā arī pašgatavotu cienastiņu baudīšana. Lai kopīgi radītu neaizmirstamus svētkus, aicinām apkaimes ļaudis pārdomāt savu iespējamo ieguldījumu un iesaistīties organizēšanā, lai katrs no mums būtu par daļiņu no pasākuma;
  • 23.07.22. Ieviņa ermoņiku spēlmaņu saiets “Mežauļos”, ar tam sekojošu zaļumballi;
  • augusta mēnesī norisināsies Mežinieku kopienas kampaņa “Atver durvis”, lai labāk iepazītu tuvākus un tālākus kaimiņus, kā arī starptautisks tradicionālo deju festivāls “Rijas Balle”, kas notiks “Mežauļos”.

Par šīm un citām aktualitātēm informāciju iespējams meklēt kopienas mājaslapā www.mezinieki.lv

Stāstu takas izveidi, pieredzes apmaiņas darbnīcas, bērnu vasaras nometni, jauniešu iesaisti un kampaņu “Atver durvis” finansiāli atbalsta Sabiedrības integrācijas fonds no Kultūras ministrijas piešķirtajiem Latvijas valsts budžeta līdzekļiem.

#NVOfonds2022 #augamMeziniekos

Informāciju sagatavoja biedrība “Mežinieku apkaimes attīstībai”

Top
Mainīt izmēru