Sākums » Jaunumi » Mežiniekos uzsākta jauna projekta realizācija, lai stiprinātu apkaimes kopienu un iedzīvotāju piederības sajūtu

Mežiniekos uzsākta jauna projekta realizācija, lai stiprinātu apkaimes kopienu un iedzīvotāju piederības sajūtu

Biedrība “Mežinieku apkaimes attīstībai” pateicoties Sabiedrības integrācijas fonda (SIF)  finansiālam atbalstam no Kultūras ministrijas piešķirtajiem Latvijas valsts budžeta līdzekļiem, 2022. gada februārī uzsāka projekta “Nākamais secīgai solis Mežinieku kopienas attīstībā” īstenošanu.

Projekta mērķis ir uzlabot dzīves kvalitāti vietējā līmenī un sekmēt pilsoniskās sabiedrības ilgtspēju un attīstību, tai skaitā veicinot iedzīvotāju iesaisti, savstarpējo sadarbību, piederības sajūtu konkrētajai apkaimei, tās vērtībām. 2021. gadā Mežinieku iedzīvotāju sociālā aptauja skaidri parādīja kopienas galvenās vērtības un vajadzības. Pamatojoties uz šo aptauju tika izstrādāts Stratēģiskais attīstības plāns, kurā atspoguļotas iedzīvotāju izvirzītās prioritātes. Projekts ir kā instruments, lai realizētu tos plāna uzdevumus, kurus būtu sarežģīti veikt bez finansiāla atbalsta.

Projekta darbos ietilpst plašs uzdevumu klāsts: konstruktīvas sadarbības veidošana ar pašvaldību, pieredzējušo apkaimes ļaužu intervēšana, lai savāktu vērtīgas pagātnes liecības par dzīvi Mežiniekos un, balstoties uz tām, izveidotu pastaigu maršrutu apkaimē, vairākas meistarklases ar apkaimes iedzīvotāju dalīšanos pieredzē par aktuālām tēmām – permakultūras dārza veidošanu un lauku sētas tradicionālā stila saglabāšanu. Projektā paredzēta arī apkaimes un kaimiņu iepazīšanas akcija, iedzīvotāju forums, lai vienotos par turpmāko sadarbību un izstrādātu apkaimes ētikas kodeksu, kā arī kampaņa “Mežinieki lepojas” (ar kopienas mājas lapas sadaļas izveidošanu) un jauniešu sadarbības platformas izveide, liekot pamatus arī senioru atbalsta programmai. Vairāk par projekta aktivitātēm laika gaitā varēsiet lasīt šeit: https://www.mezinieki.lv/sif-2022

Projektu finansiāli atbalsta Sabiedrības integrācijas fonds no Kultūras ministrijas piešķirtajiem Latvijas valsts budžeta līdzekļiem.

#NVOfonds2022

Top
Mainīt izmēru